Zasā uzsākta Zasas muižas parka labiekārtošana

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi projekta Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000004 “Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” īstenošanu, kura rezultātā plānots radīt pievilcīgu un pieejamu vidi Zasas muižas parkā tā bioloģiskās daudzveidības izzināšanai, ainaviskās vērtības novērtēšanai, dažādu aktivitāšu realizēšanai un dabas tūrisma attīstībai.

Zasas muižas parka labiekārtošanas darbi ietvers: esošās koka lapenes atjaunošanu “Cukurkalniņā”, divu jaunu lapeņu uzstādīšanu, esošās atpūtas zonas “Sēnīte” atjaunošanu, esošās mūra sienas fragmenta – Zasas muižas parka vārtu atjaunošanu  atpūtas zonā pie “Baltā dīķa”, āra sauso tualešu izbūvi, informatīvā stenda, soliņu ar atkritumu urnām un norāžu zīmju pie objektiem uzstādīšanu. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt šī gada jūnija mēnesī.

Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “ML kreativ”. Būvniecības darbu gaitu uzrauga būvuzraugs no SIA “BUVKON”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 55229,25 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 11100,31 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 44128,94 EUR. Projekta vadītājs ir Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts.

Pašvaldība plāno tuvākajā laikā izsludināt nereglamentēto iepirkumu Zasas muižas parka vides objekta – skulptūras izveidošanai, kura atspoguļos Zasas muižas parka teiksmainos nostātus.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv