“Dziesmu putenis” Kalna kultūras namā

Download PDF
9. februārī Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras namā norisinājās vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki – “Dziesmu putenis”.

Pasākumā piedalījās Rubenes pagasta vokālie ansambļi “Kantilēna”un “Āre” – vadītāja Sandra Radiņa, Leimaņu pagasta vīru vokālais ansamblis “Leimaņi”- vadītājs Jānis Zarinieks, Kalna pagasta vokālais ansamblis “Līksma” – vadītāja Vita Avotiņa, Viesītes novada Elkšņu pagasta vokālais ansamblis “Tik un Tā” – vadītāja Daira Linarte. Sadziedāšanās svētkus uzsāka mājinieki – vokālais ansamblis “Līksma”.
Īpašas ovācijas izpelnījās vīru vokālais ansamblis “Leimaņi”.
Pasākuma noslēgumā visi ansambļi vienojās kopīgā dziesmā “Lai sasaucamies, lai dziedam”.
Šāda vokālo ansambļu kopā sanākšana, sadziedāšanās ir nepieciešama arī turpmāk. Paldies visiem dziedātājiem par dziedātprieku, par smaidiem, par pozitīvo gaisotni! Paldies kolektīvu vadītājiem par ansambļu sagatavošanu, saliedēšanu, par radošumu, jo vadītājs ir kolektīva dvēsele! Paldies pasākuma vadītājam Aldim Grandānam par pozitīvas pasākuma noskaņas radīšanu!
Pēc koncerta ar iemīļotām un pazīstamām dziesmām visus turpināja priecēt Aldis Grandāns.
Kalna kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece
Autores foto

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv