8. februārī ārkārtas DOMES sēde

Download PDF

2019. gada 8. februārī plkst. 10.00

Jēkabpils novada administrācijas sēžu zālē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

ārkārtas domes sēde.

Darba kārtība:

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (N.T.)
Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas maksu” apstiprināšanu

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv