Jēkabpils novada pašvaldības dienas kārtībā – jaunatnes joma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Projekta ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība attīstījusi darba ar jaunatni, padarot darbu ar jaunatni mobilu un efektīvu, bet galvenais – interesantu un uzrunājošu arī pašiem jauniešiem. Lielākais ieguvums – Dignājas pagastā ir atvērta telpa, kurā jaunieši var realizēt savas aktivitātes.

Projekts noris no 2016. gada. Katru gadu JSPA tajā iesaista 7 Latvijas pašvaldības. 2018. gada ietvaros iespēju iesaistīties projektā guva Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

“Projekta ietvaros pašvaldība bija izvirzījusi divas prioritātes: mobilu un efektīvu darbu ar jaunatni visa Jēkabpils novada teritorijā, kā arī jauniešiem saistoša piedāvājuma izstrādi un ieviešanu. Lielākā vērtība dalībai projektā pašvaldības līmenī ir atbalsts no projekta mentoriem, savstarpējā pieredzes apmaiņa ar projektā iesaistītajā pašvaldībām un  iespēja attīstīt savu darbu  uzklausot  un konsultējoties ar nozares speciālistiem. Kā viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir jauniešu telpas izveide vienā no novada pagastiem. Uzsākot projektu, mēs izvirzījām mērķi – izveidot telpu Dignājas pagastā, kurā jaunieši var realizēt savas aktivitātes un iniciatīvas, kā arī pavadīt savu brīvo laiku. Balstoties uz izstrādāto darba plānu,   guvām pašvaldības atbalstu ieceres realizēšanai, piesaistījām papildus finansējumu un jau sākot no 2018.gada 1.septembra telpa ir atvērta un pieejama jauniešiem,” stāsta Jurgita Bareika, Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste.

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās, tādēļ arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanas procesā. Informācija par iespējām tiks  publicēta www.jaunatne.gov.lv.

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā.

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv