Zasas vidusskolas jaunieši un skolotāji piedalās projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” seminārā

Download PDF

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros, no 31. janvāra līdz 2. februārim notika seminārs “Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā”. Šo projektu īstenoja Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia. Projekta seminārs norisinājās Siguldā, viesnīcā “Sigulda”, Pils ielā 6.

Projektā tika aicinātas iesaistīties 15 skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Katru skolu pārstāvēja komanda, kuras sastāvā bija skolas administrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem.
Darbojās arī pieredzējusi pedagogu grupa, kas pilnveidoja prasmes sniegt atbalstu kolēģiem un veicināja sadarbību skolu un kopienu līmenī.
Šeit daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidoja kritisko domāšanu, medijpratību, kultūras izpratni un izpausmes, dizaina domāšanu, debašu, viedokļu apmaiņu, sadarbību un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī. Īpaša uzmanība tika veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kuras īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.
Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izplatīta katrā no skolām, apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā, tā radot ietekmi plašā lokā.
Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.
No Zasas vidusskolas projekta seminārā piedalījās skolotājas Skaidrīte Boļšaka un Irēna Tauriņa, kā arī divas 9.klases skolnieces: Baiba Briede un Dana Krjaukle.
Semināru ar uzrunām atklāja IAC projekta komanda un British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, pēc tam ar ievadlekciju “Dizaina domāšana praksē” uzstājās dizaina biroja H2E līdzdibinātāja, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Ingūna Elere. Tālākajā dienas gaitā nodarbības dalījās grupās: attiecīgi skolotājiem, jauniešiem un tālākizglītotājiem. Skolotājiem bija iespēja noklausīties IAC treneres, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītājas, pedagoģijas zinātņu doktores Aijas Tūnas lekciju “Projektu atslēgas”, savukārt jaunieši piedalījās nodarbībā ar Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktori Lindu Arhimoviču “Kā būt aktīvam”. Arī darba dienas noslēgumā nodarbības norisinājās paralēlās grupās, kurās piedalījās pa vienam jaunietim un vienam skolotājam no katras dalībskolas. Viena no nodarbībām bija ar Latvijas Kultūras akadēmijas docētāju, starptautiskā mākslas menedžmenta konsultanti Leonardu Ķesteri “Vietas izjūta: bagātības man apkārt” par savas vietas izjūtas atrašanu un dalīšanos ar to, nodarbības gaitā prezentējot grāmatu “Zaļumballes”, kurā pieminētas arī zaļumballes Zasā, piemēram, Ozolkalnā. Savas vietas īpašo izjūtu iespējams attīstīt arī kā biznesa ideju, mērķtiecīgi prezentējot katru no vietām. Otru nodarbību vadīja Linda Arhimoviča par tēmu “Kā netraucēt un palīdzēt skolēnam būt aktīvam”, kur galvenais moto bija: “Neko par jauniešiem bez jauniešiem!”.
Otrās semināra dienas rītā ASV Medijpratības centra lektore Tesa Džoula vadīja ievadlekciju “Mediju mirkļi mūsu dzīvē”, ar pamatdomu, ka teksts vienmēr jāskata kopā ar kontekstu, analizējot, vai mēs iedziļināmies un zinām kaut ko vairāk par kādu tēmu vai arī pārzinām to tikai vispārīgi. Pieci vēstījuma pamatelementi ir autortiesības, formāts/dizains, auditorija, konteksts un mērķis. Tad atkal sekoja paralēlās nodarbības skolotājiem, jauniešiem un tālākizglītotājiem. Skolotāji darbojās kopā ar IAC treneri, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju Ingūnu Irbīti par tēmu “Medijpratība skolā: iespējas un izaicinājumi”, savukārt jaunieši praktiski darbojās ar tēmu “Mediju satura veidošana”, un nodarbību vadīja IAC trenere, Smiltenes vidusskolas direktora vietniece un skolotāja Daina Zelmene. Pēcpusdienā Daina Zelmene vadīja nodarbību skolotājiem “Informācijas ceļi”, bet ar jauniešiem par tēmu “Mediji, atbildība un demokrātija” runāja Ingūna Irbīte. Vakarā kultūras un iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros producents un režisors Arnis Aspers prezentēja savu filmu “Neiespējamais ir iespējams”.
Trešās semināra dienas rītā ievadlekciju “Sapņo. Dari. Atkārto! Līdzdalības ietekme uz manu un mūsu turpmāko dzīvi” vadīja biedrības “Zinis” vadītāja Vita Brakovska, savā lekcijā pieminot gan komplimentu kultūru, gan izanalizējot dažādus prezentāciju veidus, uzsverot, ka, jo mazāk teksta uz ekrāna, jo vērtīgāka ir prezentācija. Tad skolotāji un jaunieši pa grupām darbojās ar tēmu “Kā veidot ziņu?”, ko vadīja British Council komunikācijas vadītāja Kristīne Tjarve, un tēmu “Pilsoniskā izglītība no skolas perspektīvas” kopā ar Aiju Tūnu, kura uzsvēra, ka griba, brīvība, varonība un augšana ceļā uz Latvijas valsti ir nemainīgas arī šajā gadsimtā, un vērtības un pamatelementi arī nav mainījušies, un tie ir: vienotība, sadarbība un līdzdalība. Semināra darbu noslēdza turpmāko skolu/kopienu aktivitāšu plānošana nodarbībā “Ko nu?”, uzsverot integrācijas ideju, dalīšanos ar semināra gaitā iegūto informāciju un prasmēm, kā arī nepieciešamību organizēt kopīgus pasākumus, kuros piedalītos visas 15 projektā iesaistītās skolas, vai arī organizējot pasākumus pa grupām viena reģiona dalībskolu pārstāvjiem.
Seminārs aizritēja radoši darbojoties un komunicējot ar citu projektā iesaistīto dalībskolu pārstāvjiem, un pēc piedalīšanās seminārā tā dalībnieki atgriezās mājās ar savu viedokli par pieredzēto.
Semināra dalībniece Baiba Briede stāsta: “Man patīk šis projekts, jo tajā var paplašināt savas zināšanas par daudzām jauniešiem aktuālām tēmām – dizainu, medijpratību, teātra sportu u.c. Lekcijas bija pamācošas un lietderīgas, tās vadīja Latvijā pazīstami cilvēki, piemēram, Leonarda Ķestere, Linda Arhinoviča, Ingūna Elere, Daina Zelmene, Ieva Niedre, kā arī Tesa Džoula no ASV.
Interesantākās lekcijas bija “Kā būt aktīvam”, ko vadīja Linda Arhinoviča. Šeit mēs, jaunieši, apspriedām savas iespējas mainīt lietu nozīmi. Runājām par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Dainas Zelmenes lekcija “Mediju satura veidošana” šķita interesanta ar to, ka varēja paust savu viedokli par medijiem un pārliecināt citus jauniešus par sava viedokļa ticamību. Ievas Niedres nodarbība “Būšana aktīvam visās nozīmēs: teātra sporta metode un saturs” bija visaktīvākā no visām, jo tajā mēs varējām izpausties, domāt, fantazēt, kā vien gribējām, tas bija jautrs veids, kā mācīties un kā jautri pavadīt savu laiku kopā ar vienaudžiem.
Semināra programmā arī tika iekļauta saruna ar režisoru un producentu Arni Asperu par viņa filmu “Neiespējamais ir iespējams”. Tas ir stāsts par latviešu sportistu, dēkaini un aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju – Raimondu Dombrovski, kurš 1988. gadā veica 6759,24 km garu ceļu, ar rollerslēpēm, šķērsojot Ziemeļamerikas kontinentu no Kanādas līdz Meksikai 90 dienās. Man šī filma likās ļoti pamācoša, interesanta, un es vēlētos, lai šo filmu noskatās ikviens, kurš to nav redzējis, jo tā stāsta par daudz dažādām lietām saistībā ar cieņu, ģeogrāfiju, vēsturi.
Šis projekts mani uzrunāja jau no pašas pirmās dienas, jo tu vari pilnveidot pats sevi, paplašināt un nostiprināt zināšanas, kā arī ir interesanti mācīties, komunicēt ar citiem jauniešiem un skolotājiem. “
Semināra dalībniece Dana Krjaukle stāsta: “Man ļoti patika šis projekts, jo tas bija ļoti interesants un jautrs. Ļoti patika, ka lekcijas bija ne tikai kopā ar skolotājiem, bet arī atsevišķi jauniešiem.
Manuprāt, vislabākā lekcija bija Dainas Zelmenes lekcija “Mediju satura veidošana”, kura bija paredzēta jauniešiem. Man tā patika ar to, ka mēs varējām izteikt savu viedokli, klausīties citu viedokļus, kā arī mēs veidojām ziņu lapas. Man tas ļoti patika.
Taču visforšākais laiks bija tad, kad lekcijas bija beigušās un ar jaunajiem draugiem varēja jautri pavadīt brīvo laiku. Kā jau man raksturīgs, man ļoti patīk peldēšana, un mums bija iespēja ne tikai peldēt viesnīcas baseinā, bet arī apmeklēt saunu, pirti un “džakuzi”.
Es esmu priecīga, ka es biju tādā projektā, jo es ieguvu daudz jaunu draugu, zināšanas, bet – galvenais – labi pavadītu laiku.”
Zasas vidusskolas projekta komanda
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv