5. februārī apvienotā KOMITEJU sēde un ārkārtas DOMES sēde

Download PDF

2019. gada 5. februārī Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Plkst. 9.00 apvienotā komiteju sēde

Sēdes darba kārtība:

1. Par projekta Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005 ””Sēlijas prasmju muzeja” attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

2. Par saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu

Plkst. 12.00 ārkārtas domes sēde

Sēdes darba kārtībā jautājums par projekta Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005 ””Sēlijas prasmju muzeja” attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv