Vietvaru pārstāvji pauž viedokli par plānoto reģionālo reformu

Download PDF

Vidusdaugavas Televīzijas video

Viena no valdības prioritātēm ir reģionālā pašvaldību reforma. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sākusi darbu pie plānotās pašvaldību reformas – ar ministra Jura Pūces iniciatīvu jau izveidota attīstības komiteja, kas regulāri veiks darbu pie reformas virzības. Juris Pūce šonedēļ, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem, akcentēja, ka reforma tiks veikta, izpētot reālo situāciju pašvaldībās. Sešu līdz deviņu mēnešu laikā paredzēts veikt izpēti, analizējot skaitļus un datus, kā arī braucot uz pašvaldībām un tiekoties ar vietvaru pārstāvjiem klātienē. Vienotas reformas kartes vēl nav, arī pašvaldību vidū nav skaidrības par nākotni, bet katrai ir savs viedoklis par to, vai reforma nepieciešama un kā tai vajadzētu izpausties. Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu pārstāvji pauž savu redzējumu par turpmāko attīstību.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsver – pat, ja apvienošanās ir vajadzīga, tai vajadzētu vairāk skart tieši novadus: “Nevajadzētu šo visu salikt kopā ar pilsētu. Pilsētai ir vienas problēmas, ko tā risina, novadiem ir citas problēmas. Ja novadi nevar izpildīt kaut kādus kritērijus, tad noteikti nevajadzētu “bāzties” zem pilsētām, jo tajā brīdī novadu problēmas varētu palikt “aizkrāsnē”. Es pilnīgi apzinos, ka tas naudas apjoms, kas nepieciešams pilsētai, vienmēr ir pieaugošs. Ja tajā brīdī vēl būs klāt novadi, tad novadi varētu palikt zaudētāji.”

Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām bažām par to, ka Jēkabpils varētu zaudēt reģiona centra statusu, jo tā vairs neatbilst likumā noteiktajam, ka republikas pilsētā ir jābūt ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, Raivis Ragainis pauž pārliecību, ka šajā jautājumā jāņem vērā arī citi aspekti, ne tikai “sausi skaitļi”: “Mēs esam reģiona centrs. Tas, ka mums nav 25 tūkstošu iedzīvotāju… uz papīra nav, bet ikdienā mūsu pilsētā strādā ļoti daudz novadu cilvēku, kuri dzīvo ārpus pilsētas, jo pilsētā ar izmitināšanu jau ir problēmas.”

Jēkabpilij divi tuvākie novadi, kuru administratīvais centrs atrodas pilsētā, ir Jēkabpils novads un Krustpils novads. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka pauž savu viedokli par reformu: “Jau 2009.gadā veicot šo reformu, tika pieļauta kļūda. Vajadzēja veidot vienu lielu novadu Jēkabpils rajona robežās, jo visus šos iepriekšējos gadus sadarbība starp pagastiem bija ļoti laba. Tas process būtu aizgājis savu gaitu. Tagad jāskatās, kā būs labāk, bet domāju, ka apvienoties vajadzētu. Šo ideju atbalstu, jo iedzīvotāju kļūst arvien mazāk, Jēkabpils mums tāpat ir kā dabisks centrs, visi ceļi ved uz Jēkabpils pusi. Tas būtu labākais variants, jo mazajiem novadiem vieniem pašiem pastāvēt ar nelielo iedzīvotāju skaitu un ierobežotajām finansēm ir grūti.”

Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs pauž uzskatu, ka apvienošanās rezultātā notiks atgriešanās pie ļoti līdzīga modeļa, kāds bija līdz 2009.gadam, kad bija rajoni, bet viņš nesaskata no plānotās reformas būtiskus ieguvumus, uzsverot, ka aktuālākās problēmas šī reforma neatrisinās. “Mēs neesam par reformēšanos,” saka Pabērzs. “Ar deputātiem pašlaik nav runāts par šo jautājumu, bet mums pašiem jau tagad ir problēmas, piemēram, izglītības nozarē. Skolēnu skaits samazinās, bet pedagogi ir jānodrošina. Šogad mums divām skolām no budžeta jāpieliek klāt pedagogu darba samaksai. Bērnu nav, skolotājiem nav slodžu, bet to jau reforma neatrisinās. Cilvēku vairāk nekļūs. Man bail, ka laukos iedzīvotāju kļūs vēl mazāk.”

Pašvaldību pārstāvji ir vienisprātis, ka reģionālajai reformai jābūt rūpīgi pārdomātai, pirms lēmuma pieņemšanas jāizpēta reālā situācija un jāņem vērā vietvaru viedoklis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce tam piekrīt, uzsverot, ka reforma tiks organizēta maksimāli savstarpējā sadarbībā un cieņā, ievērojot Eiropas Vietējo pašvaldību hartu.

Sandra Paegļkalne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv