Jēkabpils novada skolas uzsākušas darbību projektā “Pumpurs”

Download PDF

Uz kārtējo apspriedi pulcējas skolu koordinatori.

2018. gada 5. novembrī Jēkabpils novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Šī projekta ietvaros skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiek izstrādāti metodiskie līdzekļi. Skolotāji iegūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. – 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. – 4. kursam (arī vispārīgās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Jēkabpils novadā projektā ir iesaistījušās Ābeļu, Rubeņu, Dignājas pamatskolas un Zasas vidusskola. Uz šo brīdi projektā darbojas 16 skolotāji, ir izstrādāti 38 mācību un konsultatīvā atbalsta plāni. Notiek aktīva sadarbība starp skolotājiem un skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā projektā.

Gita Ratniece,
projekta koordinatore

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv