Amatā iecelta Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Download PDF

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumu Nr.320 “Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, tika izsludināta iekšēja pieteikšanās un veikta pretendentu atlase Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja amatam. Pretendentu vērtēšanas komisija 11. janvārī nolēma virzīt apstiprināšanai Kultūras pārvaldes vadītājas amatā Lauru Aišpuri. Viņa ir Jēkabpils novada pašvaldības darbiniece no 2017. gada 5. jūnija, kad tika pieņemta darbā par Zasas kultūras nama vadītāju. Gan nama apmeklētāji, gan novada vadība Lauras līdzšinējo darbu vērtē ļoti atzinīgi.

Šī gada 17. janvāra ārkārtas sēdē dome apstiprināja Lauras kandidatūru un iecēla par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāju, sākot ar 2019. gada 1. februāri. No Zasas kultūras nama vadītājas amata viņa tiks atbrīvota ar 30. janvāri. Laurai arī uzdots līdz 28. februārim veikt visas organizatoriskās darbības Kultūras pārvaldes darba nodrošināšanai.

Kultūras pārvaldes uzdevums būs koordinēt, pārraudzīt un organizēt pašvaldības darbu kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu un sporta jomā Jēkabpils novadā, veicināt nozares attīstību, saskaņā ar novada Attīstības programmu; veicināt novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu; organizēt iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus, daudzveidīgus un izglītojošus pasākumus un nodrošināt to pieejamību; veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu rīkošanā un norisē.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv