Salas vidusskolā notikusi Sēlijas novadu skolu darba grupas diskusija

Download PDF

Jaunajam gadam sākoties, janvāra pirmajā nedēļā Salas vidusskolā norisinājās Sēlijas novadu izglītības iestāžu darba grupas diskusija par starpnovadu pieredzes apmaiņas semināra “Lauku vidusskolas kvalitāte” rezolūcijas izpildi Salas vidusskolā, par pieredzes apmaiņas iespējām un dažādām aktualitātēm. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Aknīstes vidusskolas, Antūžu speciālās internātpamatskolas, Atašienes vidusskolas, Biržu pamatskolas, Salas vidusskolas, Variešu sākumskolas, Viesītes vidusskolas un Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes.

Pēc diskusijas darba grupa nonāca pie vairākiem lēmumu punktiem. Viens no tiem bija: lūgt Sēlijas novadu apvienības atbalstu Sēlijas novadu skolu sadarbības pasākumu plānam, lai rosinātu skolu iniciatīvas, piem., pieredzes apmaiņas seminārus, konkursus, olimpiādes, spēles u.tml., un sekmētu sadarbību izglītības jomā.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde ir uzņēmusies starpnieka – koordinatora lomu, apkopojot un administrējot informāciju par Sēlijas novadu skolu organizētajām olimpiādēm, konkursiem un dažādiem sadraudzības pasākumiem.

Sēlijas novadu skolu darba grupa ir lēmusi arī organizēt nu jau otro starpnovadu pieredzes apmaiņas semināru “Lauku vidusskolas kvalitāte”. Plānots, ka seminārs šogad notiks Aknīstes vidusskolā 5. jūnijā. Pirmais seminārs notika 2018. gada 6. jūnijā,  to iniciēja un organizēja Salas vidusskola.

Ir nolemts tikties 22. oktobrī un apspriest par pamatskolas posma skolēnu pētniecisko darbu projektu konkursu norisi, sniedzot iespēju Sēlijas novadu skolu skolēniem praktizēt pētniecisko darbību un sagatavoties turpmākajai zinātniski pētnieciskā darba izstrādei vidusskolas posmā.

Darba grupa ir plānojusi organizēt Sēlijas novadu skolu atklāto lietpratības konkursu speciālās pamatizglītības programmas (21015811) 5.-9. klašu audzēkņiem Antūžu speciālajā internātpamatskolā. Savukārt, Viesītes vidusskola ir uzņēmusies organizēt Sēlijas novadu skolu atklāto lietpratības konkursu speciālās pamatizglītības programmas (21015611) 1.-4. klašu audzēkņiem.

Vispārēju atbalstu ir guvusi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas iniciatīva organizēt radošās darbnīcas Sēlijas novadu skolu sākumskolas skolēniem. Plānots, ka šīs nodarbības varētu notikt aprīlī.

Vistuvākais pasākums plānojas 8. februārī, kad Salas vidusskola gaidīs pie sevis ciemos Sēlijas novada skolas u.c. dalībniekus uz sadziedāšanos “Mūzikas skaņas ziemā”. Dalību apstiprinājuši kori un dažādas muzikālās apvienības no Jaunjelgavas, Aknīstes, Viesītes, Biržu, Pļaviņu, Aizkraukles u.c. skolām.

Darba grupa ir nolēmusi Neretas vidusskolai lūgt paplašināt iespējas piedalīties dalībniekiem arī no citām Sēlijas novadu skolām viņu organizētājās olimpiādēs. Neretas vidusskolai ir lieliskas iestrādnes matemātikas priekšmetā.

Realizētās aktivitātes un dažādās Sēlijas novadu skolu sadarbības formas plānots apkopot, analizēt, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes organizētajos pasākumos. Piem., 28. augusta konferences noslēguma daļā dalībskolas plāno prezentēt stenda referātus, video, meistarklases, priekšnesumus u.tml.

Ar Sēlijas novadu skolu darba grupas sadarbības plānu tika iepazīstināti arī Sēlijas novadu apvienības biedri, tas ir, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu domes priekšsēdētāji. Skolu vārdā iniciatīvu prezentēja Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece, kā arī Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne.

“Mēs gribam nest Sēlijas vārdu plaši, mācīties viens no otra un stiprināt mūsu iespējas. Skatīsimies, kā veidosies mūsu valsts “lielā politika”. Esam gatavi ieviest tās izmaiņas, ko no mums sagaida un, kuras diktē arī mūsu skolēnu vajadzības”, pauda S. Madalāne, sarunājoties ar Sēlijas novadu apvienības biedriem.

Informāciju sagatavoja:

Jolanta Grandāne,
Salas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv