Atskatoties uz paveikto

Download PDF
2018. gads pagājis ļoti aktīvi darbojoties, lieli notikumi risinājušies valstī. Varam minēt Sēlijas apvienības rīkotos Tautas mākslas svētkus“ Sēlija rotā”, folkloras festivālu BALTICA, Latviešu Vispārējos Dziesmu un deju svētkus, simtgades Zaļumballi un, protams, Latvijas Valsts simtgades svinības. Šajos svētkos piedalījās Rubenes kultūras nama tautas mākslas kolektīvi – KĀRE, RASA, LAUDE, Ā’RE, KANTILĒNA. Ar labiem rezultātiem kolektīvi piedalījušies skatēs un konkursos, kā arī prezentējuši savu pagastu un novadu starptautiskā līmenī.

Pagastā dzīvo aktīvi un talantīgi ļaudis. Liels nopelns ir kolektīvu vadītājiem – Sandrai Radiņai, Sandrai Vaitķevičai, Ingai Kraševskai, Ilonai Kantānei, Inārai Rudevičai, Daigai Spēkai, kuras strādā ar amatiermākslu, jo amatiermāksla ir būtisks resurss novada un pagasta sabiedriskās dzīves norisēs. Kultūras namā darbojas 11 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas pulciņi.
Decembris paskrēja vēja spārniem, jo katru nedēļas nogali pagastā notika pasākumi. Otrā adventa koncerts un pagasta lielās egles iedegšana, novada zemnieku balle, eglīte pagasta mazākajiem iedzīvotājiem, tradicionālais Vecgada koncertuzvedums un Masku balle. Vecgada koncertuzvedumā piedalījās 8 kolektīvi – Folkloras kopa “Kāre”, teātra pulciņš “Dadzīši”, vokālie ansambļi “Puķuzirņi”, “Kantilēna” , “Ā’re”, tautas deju kolektīvi “Rasa”, “Laude”, un dāmu deju kopa “Draiskās Peonijas”. Amatierteātris “Kumode” teātru skatē tika izvirzīts uz reģionālo skati, kā labākā aktrise nominēta Rita Skrējāne par Domicellas lomas atveidošanu izrādē “Dārgais pirkums”. Teātris iestudē jaunu darbu, kuru plānots izrādīt Lieldienās. Darbojas arī interešu kopa “Gardēdis” un rokdarbu pulciņš. Gardēžu sievas Latvijas dzimšanas dienā gatavoja lielu torti; rokdarbnieces, kā ik gadu, veidoja izstādi, ceļot goda vietā baltos darbus no vecmāmiņu pūra un arī savus darinājumus, kā arī dāvināja rakstainus cimdus, iesaistoties akcijā “Cimdotā Latvija”. Paldies visām rokdarbniecēm par dāvanu Latvijai  – “Dzīparu varavīksni”!
Paldies ikvienam, kas deva savu ieguldījumu kultūrvides veidošanā! Paldies par kopīgi ieguldīto darbu, rīkojot kopīgos pasākumus pagastā, Rubeņu pamatskolai, Rubeņu bibliotēkai, pagasta pārvaldei, Rubeņu Romas katoļu draudzei , z/s “Kalnieši”, Slates sabiedriskajam centram un personīgi Meņķu, Vanagu, Vecāru, Spēku un Vasku ģimenēm Slatē.
Lielā pašdarbnieku saime dodas braucienos; paldies par vizināšanu mūsu šoferīšiem – Jānim Okmanim un Ivaram Kancānam.
Kopā mēs varam paveikt daudz labu darbu. Ir jaunas ieceres, inovācijas. Kā tas izdosies, laiks rādīs.
2019. gads sola virzību uz priekšu finanšu, darba un mīlestības jomā. Ja runājam par finansēm – nauda nekritīs no debesīm, vajadzēs daudz strādāt; taču kopumā 2019. gads iepriecinās ar harmoniju un produktivitāti.
Lai mums izdodas!
Inta Tomāne, Rubenes KN vadītāja
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv