Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam. Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada … Turpināt lasīt Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam