Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam

Download PDF

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lēmums Nr.337

1. Stratēģiskā daļa;
2. Rīcības_plāns;
3. Investīciju plāns;
4. Īstenošanas uzraudzība;


Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Pašreizējās situācijas raksturojums

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv