Sākot ar 2019. gada 1. janvāri mainās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksas Jēkabpils novadā

Download PDF

 

SIA”Vidusdaugavas SPAAO” informē, ka no 2019. gada 1. janvāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Jēkabpils novadā.

Ar 2019. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa (DRN) likme palielinās no 35,00 EUR/tonnu uz 43,00EUR/tonnu. DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu.

Lai nosegtu izmaksu pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas dabas resursu nodokļa  pieaugumam. 

Kopējais tarifs 2019. gadā Jēkabpils novadā pieaug ne vairāk kā par 5,84%, jeb 0,96 EUR/m3 un pieaugums ir proporcionāls DRN likmes īpatsvaram tarifā, jo pārējās tarifa sadaļas nemainās.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktās izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 2020. gadam sasniedzot 50 EUR/tonna.

Lasīt: Maksas aprēķins Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.pdf

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv