Slēdz sadarbības līgumu ar Kupišķu rajona pašvaldību

Download PDF
21. decembrī Jēkabpils novadā viesojās delegācija no Kupišķu rajona pašvaldības (Lietuva), ar mērķi parakstīt sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību un iepazīt pašu novadu. Ideja par līguma noslēgšanu radās jau 2018. gada 2. oktobrī, Jēkabpils novada pašvaldības delegācijai viesojoties Kupišķos.

Kupišķu rajona pašvaldību pārstāvēja mērs Dainius Bardauskas, deputāts Virginijus Andrijauskas un Iekšējās pārvaldes nodaļas vadītāja Ingrida Bernatavičienė.
Viesus Rubenes pagasta pārvaldē ap pusdienlaiku sagaidīja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka, izpilddirektors Jānis Subatiņš, Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme, Rubenenes kultūras nama vadītāja Inta Tomāne, deputāts Mārtiņš Līcis un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis. Delegāciju ar nelielu priekšnesumu sveica Rubeņu pamatskolas bērni un direktore Ināra Kantāne.
Pēc tam tika parakstīts sadarbības līgums. Tā galvenais uzdevums – draudzīgo attiecību attīstība, sadarbības veicināšana vietējās pārvaldības, uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sociālās, sporta, tūrisma, veselības aizsardzības un vides aizsardzības jomās starp Jēkabpils novada pašvaldību un Kupišķu rajona pašvaldību.
Pēc līguma parakstīšanas abas pašvaldības apmainījās ar dāvanām, ko bija sagatavojuši vietējie amatnieki; pēc tam tika rādīta prezentācija par Jēkabpils novadu un uzdoti dažādi interesējoši jautājumi.
Pēc tam delegācija devās uz Rubenes kultūras namu, kur iepriekš uzstājušies Kupišķu amtiermākslinieki. Ar tā darbību un piedāvātajām iespējām iepazīstināja Inta Tomāne. Izrādās, kultūras nama zālē izvietotie krēsli ražoti Lietuvā. Par to kvalitāti pārliecinājās arī mērs Dainius Bardauskas un atzina par labiem esam. Pēc tam tika izstaigāts arī Rubenes dabas parks, parādīta estrāde, ko bija cerēts pārbūvēt pārrobežu sadarbības projekta ietvaros.
Tālāk delegācija tika vesta uz amatniecības centru “Rūme” Zasā, kur novada viesus sagaidīja centra koordinatore Daina Alužāne un māksliniece Anda Svarāne. Tika pastāstīts par “Rūmes” sniegtajām iespējām, gatavoto produkciju, rīkotājiem plenēriem kopā ar lietuviešu māksliniekiem. Izrādās, arī “Rūmē” atsevišķas mēbeles darinājuši lietuvieši, un arī keramikas darbnīcā izmantotais māls nāk no Lietuvas. Mērs Dainius Bardauskas izrādīja lielu interesi par iespējamo sadarbību ar “Rūmi” nākotnē, gan kopīgi īstenojot dažādus projektus, gan aicinot uz izstādēm.
Pēdējais pieturas punkts šajā vīzītē bija Leimaņu Tautas nams, kur delegāciju sagaidīja Leimaņu pagastā pārvaldes vadītājs Antons Tropiks un tautas nama vadītājs Gints Audzītis. Tika rādīta iedzīvotāju veidotā izstāde par Leimaņu Tautas nama vēsturi un blakus esošais Latvju zīmju parks. Tam sekoja neformālas sarunas un došanās mājup.
K.Sēlis
Autora foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv