Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku profesionālās kompetences pilnveides semināri

Download PDF

    

  Novembrī, nedēļā pēc valsts simtgades svētkiem, Jēkabpils, Salas, Krustpils, Viesītes un Aknīstes novadu izglītības iestāžu vadītāji kopā ar savu skolas administrācijas komandu piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Gada laikiem Latvijā nākot un ejot!” biedrības “Ūdenszīmes” telpās – Kaldabruņas skolā. Biedrības moto skan – „Dieva pļavā katra smildziņa citāda. Aiz to tā pasaule ir tik skaista…”. Jā, tā ir it kā tikai maza daļiņa no Latvijas skaistuma, tomēr tik zīmīga un ievērības cienīga.

 

Ārā valdīja novembra skarbie vēji un sniegpārslu skaistums, taču Kaldabruņas skolā biedrības čaklie rūķīši semināra dalībniekus sagaidīja ar siltu tēju un laipnu smaidu. Ikviena lieta šajā ēkā ir vienkāršā skaistuma teicēja un slavinātāja. Sākot no notvertiem stikla mirkļiem vitrāžās, rotaslietās un vēja zvanos, beidzot ar meža maģijas atklāšanu zaru gleznās, pulksteņos un kokgriezumos.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka stāstīja pedagogiem par aktualitātēm izglītības jomā – jaunais kompetenču izglītības saturs, vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes kritēriji, iekļaujošā izglītība.

Izglītības iestāžu pārstāvji pārrunāja 1.semestrī paveikto – gan izglītības projektu realizēšanā, gan publicēto informāciju Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?”, gan dalījās savās pārdomās ar vēl iecerēto izglītības iestāžu darbā.

Biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece veidoja sirsnīgu diskusiju nodarbību “Starppaaudžu izglītošana. Pārdomas un prakse”, kurā tika akcentētas “lēnā laika” starppaaudžu mācīšanās atšķirības no “ātrā laika”.  Ieva Jātniece klausītājiem akcentēja atziņas – “Mums būtu jābūt gataviem jautāt un uzklausīt. Būt atvērtiem tam, ka mēs nezinām labāk. Iespējams – mēs zinām citādāk.”

Biedrības darbiniece Solvita Kukle pastāstīja par mācību materiāla izveides gaitu pieaugušajiem par kompozīcijas un krāsas mācības pamatiem.

Abas lektores uzsvēra domu, kas tad ir mūsu identitāte un pašcieņa? Varbūt atbilde slēpjas vārdos – tās ir lietas būtības, kas mums jānodod tālāk, neiegrimstot bezgalīgos sīkumos.

Pedagogi apmeklēja interaktīvo Pļavas muzeju, kurš joprojām un nemitīgi apliecina, ka katrs zāles stiebriņš ir daļiņa no dabas un lielā brīnuma.

Semināra dalībniekus pārsteidza multimediju ekspozīcija “Pusnakts pļava”, kurā bija uzmanīgi jāieskatās un jāieklausās.

Lai pierādītu savu radošo izdomu, semināra dalībnieki piedalījās kādā no stikla vai koka darbnīcām.

Paldies Ievai Jātniecei un biedrības “Ūdenszīmes” darbiniecēm par prasmi atklāt vienkāršības skaidrību!

Š.g.13.decembrī piecu novadu – Salas, Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils – izglītības iestāžu vadītāji un administrācijas pārstāvji apciemoja Biržu pamatskolu, lai iepazītos ar jaunās skolas veidolu.

Biržu pamatskolas direktore Aija Grišule kopā ar skolas kolektīvu bija sagatavojusi ļoti siltu un emocionālu ciemiņu uzņemšanu.

Iedvesmojošu uzrunu novadu semināra dalībniekiem teica Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Direktore Aija Grišule ekskursijā pa Biržu pamatskolu iepazīstināja ar kabinetiem, to tehnisko nodrošinājumu.

Pirmsskolas telpās varēja apskatīt vismazāko bērnu Ziemassvētku vēlēšanu sarakstus un ziemas tematiskai veltītos vizuālos darbus, mazliet ieskatīties mācību procesa mirkļos, kā arī aprunāties ar mazajiem skolnieciņiem.

Biržu pamatskolas direktores vietniece Janīna Kokina dalījās pieredzē par mācību procesa organizēšanu Biržu pamatskolā.

Biržu pamatskolas direktores vietniece Mārīte Pore un latviešu valodas skolotāja Ligita Lāčplēse sniedza ieskatu Biržu pamatskolas tradīcijās – eglītes pušķošanā mežā, Dzejas stundā, Pidžamu ballītē u.c. Mārīte Pore akcentēja aktīvo skolēnu pašpārvaldes darbu.

Biržu pamatskolas skolēni bija sagatavojuši muzikālu sveicienu – skanīgas ansambļu dziesmas, skaņdarbu klavierēm, patriotiskas dzejas rindas un atraktīvus modernās dejas uzvedumus.

Semināra turpinājumā Egīls Purviņš (Tikumiskās Līderības pasniedzējs, sertificēts koučs) lasīja azartisku lekciju par tikumisko līderismu, aktualizējot vērtību nozīmi cilvēka dzīvē.

Viņš savā lekcijā skatīja tādus jautājumus – kā kļūt par patiesu un cēlu cilvēku, kurš kā līderis ar savu rakstura autoritāti, talantu un personīgo piemēru iedvesmo citus, kā izzināt, pieņemt un saprast sevi, kā atmodināt sevī cēlumu un cieņu, kā iemācīties veidot savu raksturu, kā atklāt savu misiju un aicinājumu, kā kļūt par patiesu līderi un patiesu cilvēku, kā uzzināt un iedvesmoties no vēsturisku līderu piemēriem.

Semināra noslēgumā novadu izglītības iestāžu vadītāji un administrācijas pārstāvji izvērtēja gūtos iespaidus Biržu pamatskolā.

Ieskats dažās atziņās – iespēja pārrunāt aktuālus izglītības jautājumus, iepazītais Biržu pamatskolas mācību un audzināšanas darbā, satikšanās prieks ar kolēģiem.

Paldies Biržu pamatskolas direktorei Aijai Grišulei un skolas kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu!

Informāciju sagatavoja Rainelda Muižniece

Izglītības un kultūras pārvaldes

galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv