Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Zinātniskais teātris Zasas vidusskolā

Download PDF

10.12. 2018.    Zasas vidusskolā viesojās Zinātniskais teātris. Pasākums notika iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros.

Skolēni pa klašu grupām kopā ar skolotājām un pasākuma vadītāju uzzināja, kādas gāzes ietilpst gaisa sastāvā, kuru elpojam, noskaidroja to īpašības un reaģēšanu dažādās temperatūrās. Gāzēm varēja arī pieskarties un pat izmērīt izelpas svaru. Bija gan mākoņi, gan iespaidīgs slāpekļa sprādziens! Mazie ļoti aktīvi vēroja un piedalījās, skanēja spiedzieni un sajūsmas saucieni. Lielie pārbaudīja savas zināšanas un eksperimentēšanas prasmes. Tika atgādināts par drošību skolā un mājās, veicot dažādus eksperimentus. Nodarbību noslēgumā bija jautājumi pasākuma vadītājam par viņa darba specifiku, izglītību un karjeras iespējām.

Jānis: Man patika ēst kukurūzas nūjiņas ar šķidro slāpekli, taisīt ugunsdzēšamo aparātu no ogļskābās gāzes un laternu.

Marta: Man ļoti patika eksperimenti ar šķidro slāpekli un “sauso ledu”. Bija ļoti interesanti pūst “mākoņus” pa degunu un muti laukā.

Sanda: Bija interesanti izjust, kā var turēt mākoni rokās.

Kitija: Patika, ka iesaistīja arī dažos eksperimentos.

Dita: Patika viss, laiks paskrēja nemanot, jo bija ļoti interesanti. Visvairāk patika fosfora degšanas reakcija ar skābekli.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību  skolotāja Laima Šnikere min, ka  pirms pasākuma tika pārrunāts par gaisa sastāvu, 5.klasei dabaszinībās tika apgūta šī tēma, 11.klases mācījās par gāžu izmantošanu. Skolotāja pasākumu vērtē, kā ļoti izzinošu, izglītojošu. Eksperimenti deva iespēju saprast, ka pie noteiktas temperatūras gāze var būt šķidra un cieta. Gaisu sašķidrināt, izmantojot  skolā esošos piederumus nav iespējams. Protams, skolēni zina, ka vielai var būt 3 agregātstāvokļi, taču redzēt ogļskābās gāzes ledu un slāpekli šķidrā veidā ikdienā nav iespējams. Labprāt izmantotu iespēju iepazīties ar citiem zinātniskā teātra piedāvājumiem. Ļoti zinošs un atraktīvs vadītājs, prata aizraut dažāda vecuma  auditoriju.  Pēc pasākuma redzētais tiks pārrunāts stundās. Fizikā, ķīmijā un dabaszinībās turpināsies tēmas par gāzēm un gaisu.  Skolēni ar lielāku interesi veiks laboratorijas darbus un vairāk interesēsies par zinātni.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv