Pieredzes apmaiņas vizīte uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu

Download PDF

2018. gada 27. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar izglītības jomu un skolu tīklu Baltkrievijā Šarkovščinas rajonā, kā arī piedalīties diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un Latvijā”. Jēkabpils novada pašvaldību pārstāvēja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere, Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals, Rubeņu pamatskolas direktore Ināra Kantāne, Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka, Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece.
Pašvaldības delegācija apmeklēja četras izglītības iestādes – Šarkovščinas 1. vidusskolu, Veļikoselskaja bērnudārzu/vidusskolu, Germanaviču vidusskolu Šarkovščinas rajonā un Lužkovas vidusskolu.
Šarkovščinas 1. vidusskola pārsteidza ar audzēkņu sagatavotajiem priekšnesumiem – tautas dziesmām un dejām, kurās tika iesaistīti arī Jēkabpils novada delegācija, vokālajām dziesmām un ģitāras un vijoles spēli. Pamatskolas skolēni bija sagatavojuši stāstu par savas pilsētas un skolas vēsturi, kuru izstāstīja teatrālā uzvedumā. Skolas direktors Sergejs Ganebnijs iepazīstināja ar skolas struktūru, mācību kabinetu tehnisko nodrošinājumu.

Veļikoselskaja bērnudārzā/vidusskolā skolēni stāstīja par skolas telpās izvietotās mākslas galerijas gleznām. Direktors Jurijs Matuļs informēja par skolas darbības virzieniem, klašu komplektēšanas jautājumiem, telpu noformēšanu.
Germanaviču vidusskolā sākumskolas skolēni bija izveidojuši muzikālu stāstu par purva dzīvi – par tā izveidošanos, par augiem, dzīvniekiem un putniem. Mazais Purvainītis lepni un pārliecinoši demonstrēja savas zināšanas.
Rubeņu pamatskolas direktore Ināra Kantāne akcentē redzēto Germanaviču vidusskolā –
“Germanaviču vidusskola no citām atšķīrās ar to, ka ir renovēta un daudzās telpās veikts mūsdienīgs remonts. Galvenais skolas un visa rajona lepnums- ekoloģiskā klase, kas izveidota par projekta līdzekļiem. Skolas darbinieki, skolēni un citi entuziasti ir izveidojuši brīnišķīgu ekoloģisko klasi skolā un izziņas takas Jeļņas purvā. Gan klase, gan purvs ir populārs apskates objekts tūristiem.
Ikvienai skolai ir savs darbības virziens. Skolotāji un skolēni ir savas skolas, savas dzimtās puses patrioti. Vērojama liela aizrautība un atbildība ikdienas pienākumus pildot. Ar nelieliem līdzekļiem panākts, ka katra telpa skolās ir īpaši noformēta un iekārtota.
Pārsteidza tas, ka ir 6 dienu darba nedēļa un ka vecākiem jāmaksā par fakultatīviem.”

 

Lužkovas vidusskolā skolēni bija sagatavojuši sirsnīgas dziesmas un dzejoļus par ziemu. Tika apmeklēts skolas muzejs, kurā varēja iepazīt ar skolas vēsturi.
Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals stāsta par iepazīto Lužkovas vidusskolā – “Šogad Lužkovas vidusskolā mācās 130 bērni un strādā 30 skolotāji. Ēka celta 400 skolēniem. Direktore Larisa Garanina uzsver, ka skolā visu dara skolotāji paši. Tai skaitā kopā ar bērniem gatavo ekoloģiskus augļu un dārzeņu konservus un ievārījumus, ko saņēmām dāvanās arī mēs. Īpašais skolas novirziens ir garīgi – ētiskais un ekoloģiskais. Arī šajā skolā joprojām prevalēja kolektīvās saimniekošanas tradīcijas, un skolas infrastruktūras attīstībā baltkrieviem jātiek galā tīri ar pašu varēšanu. Atšķirība, kā mūsu skolas palutinātas ar Eiropas fondiem, ir diezgan pamanāma. Ieejot pa skolas vārtiem, var teikt, ka skola grimst vienos zaļumos. Tie ir gan ārā, gan iekšā. Ārā mācību lapenes, dendrārijs, savs dārzs, ābeles, ekoloģiskā taka, ūdensdārzs, iekšā bezgalīga rinda ar istabas augiem un vēl ziemas dārzs! (Atmiņā nāk agrākie laiki pašu skolā, kad mūsu skolēni regulāri kopa neskaitāmās puķu dobes, vasarā audzēja kartupeļus un bijušajai direktorei Ņinai Pūcītei vienmēr bija pilna skolas siltumnīca ar puķu stādiem.)”.
Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere – “Ieejot skolās, pārņēma nostalģija – meitenes baltās blūzēs, tumšos svārkos, matos baltas lentas, zēniem tumši uzvalki, balti krekli, stāja kā ierindas skatē. Klausoties apsveikuma dzejas rindas, varēja just, ka skolēni lepojas ar savu skolu, savu zemi. Tāds patriotisms! Mums būtu jāpamācās. Vēl pārsteidza, ka katra skola ir atradusi savu “odziņu”, kā pastāvēt. Bet visam pamatā skolotāju darbs, entuziasms, par kuru arī netiek pilnībā samaksāts”.
Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka dalās savos iespaidos par pieredzes apmaiņas vizīti Baltkrievijā – “Vienas dienas laikā, apmeklējot četras skolas, varēju gūt tikai nelielu ieskatu par baltkrievu izglītības sistēmu. Mani priecēja satikto cilvēku sirsnība, skolēnu sagatavotie priekšnesumi – dejas, dziesmas, ar mīlestību gatavotie suvenīri, apsveikumi. Atcerējos savus skolas gadus, kad bija jāstrādā skolas izmēģinājuma lauciņā, kad mēs vācām ābolus, kartupeļus, paši uzkopām klases, nesām malku, krāsojām grīdas, strādājām virtuvē. Tur šobrīd skolēni daudz strādā paši un gādā par skolas labklājību. Vāc makulatūru, papīru, plastmasu, lasa skolas augļu dārzā ābolus, purvā dzērvenes, strādā siltumnīcā, audzē dārzeņus, ēd paši un pārdot citiem, tādejādi iegūstot papildus līdzekļus savai skolai. Vasarā remontē klases telpas, bet rudenī, pavasarī kopj skolas teritorijas. Arī saldumus uz svētkiem nopelna paši. Skolēni mācās un grib iegūt labu izglītību, lai vēlāk varētu atrast labu darbu. Mēs apmeklējām Veļikoselskaja bērnudārzu/vidusskolu, kuru vada direktors Jurijs Matuļs. Šeit kopā ir apvienots bērnu dārzs un vidusskola. Skola ir skaitliski neliela – 7 bērni pirmsskolā, klasēs pat tikai 3 un 5 bērni. Skola ar mākslas novirzienu, skolas telpās tiek rīkotas mākslinieku izstādes, sadarbībā ar māksliniekiem organizē meistarklases, darbnīcas. Mūs iepazīstināja ar ikonu izstādi. Skolēni izjusti stāstīja par to, ko katra ikona nozīmē un kā tā var ietekmēt mūsu dzīvi- konkrētajam svētajam izlūdzot aizstāvību, nodrošinot sev veiksmi, veselību, mīlestību, labklājību utt. Skolā mūziku un vizuālo mākslu viņi apgūst līdz 4.klasei. Veidojot izstādes skolā, tiekoties ar māksliniekiem, skolēniem un ciemata iedzīvotājiem tiek dota iespēja iepazīt mākslas pasauli plašāk.
Šajā skolā mēs neuzkavējāmies ilgi, taču ar direktoru mums izveidojās lielisks kontakts pie sarunu galda dienas noslēgumā. Pārspriedām Latvijas un Baltkrievijas izglītības sistēmu atšķirības, pedagogu darba apstākļus.
Mūsu izglītības sistēma šobrīd ir lielu pārmaiņu priekšā, ieviešot kompetenču pieeju izglītībā, mainot skolu akreditācijas nosacījumus, izvērtējot skolas direktoru darbu. Arī Baltkrievijā mācību iestādēs uzsāk IT izmantošanu, organizē darbu ar daudzveidīgām mācību metodēm, izgatavo mācību līdzekļus paši. Abās valstīs skolotāji mīl savu darbu, ir zinoši un sniedz skolēniem ne tikai zināšanas, prasmes, bet arī savu sirds gudrību un rūpes”.
Katrā izglītības iestādē tika pārrunāti ar izglītību saistīti aktuāli jautājumi. Pēc iepazīšanās ar Lužkovas vidusskolu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags kopā ar Šarkovščinas rajona priekšsēdētāja vietnieku un Lužkovas vidusskolas direktori Larisu Garaninu iestādīja simbolisku draudzības koku. Noslēguma diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un Latvijā” katrs Jēkabpils novada skolas direktors prezentēja savu izglītības iestādi. Tika pārrunāti izglītības sistēmas Latvijā un Baltkrievijā kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Jēkabpils novada delegācija iepazīstināja ar jaunā mācību saturu ieviešanas gaitu Latvijas izglītībā.
Paldies Šarkovščinas rajona vadībai par iespēju tuvāk iepazīt Baltkrievijas izglītības sistēmu!”
Paldies par šo iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā!
Informāciju sagatavoja
Jēkabpils novada izglītības iestāžu direktori
kopā ar Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv