Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

Download PDF
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros aizvadīts vēl viens izglītojošs un par nākotnes plāniem domāt rosinošs pasākums.

Šoreiz pasākums ar nosaukumu “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!” notika biedrībā “Ūdenszīmes”, Rubenes pagasta “Mežmārās”, 26. un 27. novembrī. Pasākumā piedalījās Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas 7. un 8. klašu skolēni. Pavisam kopā 63.

Divu stundu garā nodarbībā jaunieši iepazina kokapstrādes un stikla apstrādes meistaru profesijas. Uzzināja par šo vietu un biedrību daudz vairāk. Praktiski darbojoties, izmēģināja savas prasmes skaistumlietu darināšanā no stikla un koka. Bija ļoti pamācoši iepazīt cilvēkus savā novadā, kuri aktīvi darbojas un padara Jēkabpils novada vārdu skanīgāku citās Latvijas un ārvalstu vietās. Jaunieši kā lielākos ieguvumus no pasākuma minējuši redzētās iekārtas, praktisko darbošanos, sniegto informāciju par amatniecību. Daudzi arī atzinuši, ka amatnieka darbs licies sarežģīts, jo tas ir smalks darbs, prasa lielu rūpību un uzmanību. Vai kāds kļūs par amatnieku un darbosies tepat, savā novadā?
Priecē šeit satiktie cilvēki, kuri darbojas lauku apvidū ar tādu degsmi un iedvesmo arī citus šeit darboties un ciemoties. Paldies biedrībai “Ūdenszīmes” par uzņemšanu.
Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv