Klāt pirmā Adventa svētdiena

Download PDF

Līdz ar pirmo Adventi sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Aizdedzot  pirmo Adventa sveci, ir laiks sakārtot savas domas, izvērtēt gada notikumus.   Daudzu gadu garumā Kalna pagasta kultūras nams aicina apmeklētājus kopā baudīt šo svētku noskaņu.

Kalna kultūras namā  I Adventa svētdienas pasākums iesākās ar tirdziņu- izstādi. Priecēja tirdziņā lietas, ko bija sarūpējušas vietējās rokdarbnieces un konditores. Cilvēku sirdīs Ziemassvētku gaidīšanas laiks ienāk ar sveces gaišumu, pavarda siltumu un klusām pārdomām. Tradicionāli Adventa vainagā tika iedegta pirmā svece. Aicinot ieklausīties sevī, rast mieru un gaišumu, īstu svētku sajūtu radīja  Anitas Cinkmanes vokālās klases meitenes.  Anita Cinkmane uzsvēra, ka ar pirmo Adventa svētdienu sākas kristīgās baznīcas jaunais gads. Baznīca māca, ka Adventa laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi grēki un jāpiedod visiem vienādi – gan pāridarītājiem, gan tiem, uz kuriem dusmojamies. Koncertā skanēja dažāda žanra mūzika, ikviena dziesma vai skaņdarbs raisīja pārdomas. Klausoties dziesmu “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”, ne vienam vien klausītājam,  acīs sariesās asaras. Dziesma raisīja dažādas pārdomas. Pārdomas par to, kā mums vairs nav, kas aizgājis un nekad neatgriezīsies, par smeldzīgo zaudējuma sajūtu, par cerību, ka viss vēl nav zaudēts. Viss acu priekšā tik balts. Īsts eņģeļu laiks.

Liels paldies Anitai Cinkmanei un meitenēm par sirsnīgo koncertu!

Pēc koncerta  tika iedegtas gaismiņas Ziemassvētku eglē pie kultūras nama, Visi viesi tika cienāti ar tēju un piparkūkām, kā arī ar zirņiem.

Liels paldies Kalna pagasta bibliotēkas vadītājai Marutai Orbidānei par sadarbību, kā arī Kalna bibliotēkas un biedrības “Cerību logi” rokdarbu pulciņa dalībniecēm par atbalstu  izstādes-tirdziņa rīkošanā. Paldies Anitai Gaidei un Ingrīdai Buculānei par gardumiem un z/s “Dzilnas” saimniecei Gitai Lavrinovičai par veselīgajiem biškopības produktiem!

Advente tas ir laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma.

Lai visiem gaišs un mierīgs šis gaidīšanas laiks!

 

Kalna k/n vadītāja Sandra Vecumniece

Foto Maruta Orbidāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv