Jēkabpils novada uzņēmums SIA “ALKO” saņem nomināciju “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”

Download PDF

30. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē  notika Zemgales Plānošanas reģiona rīkots pasākums „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”. No Jēkabpils novada konkursam tika izvirzīts un nomināciju “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” saņēma SIA “ALKO” no Kalna pagasta.

SIA „ALKO” komercdarbības galvenais veids ir kravas autotransporta pakalpojumi: kokmateriālu transporta pakalpojumi galvenokārt Latvijas Republikas teritorijā un dažādu kravu transporta pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kokmateriālu pārvadāšanā SIA „ALKO” darbojas jau kopš dibināšanas 1997. gadā, bet no 2012. gada SIA „ALKO” paplašināja savu darbības virzienu un sāka piedāvāt dažādu kravu pārvadājumus Eiropas Savienības teritorijā.Uzņēmuma rīcībā ir plašs autoparks – 10 kokvedēji un 6 kravas seglu vilcēji. SIA „ALKO” ir Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas biedrs.

SIA “ALKO” piedalās Jēkabpils novada attīstības plānošanas procesā – uzņēmuma valdes loceklis Aigars Līcis darbojas Jēkabpils novada pašvaldības attīstības un plānošanas darba grupā. Sadarbībā ar SIA “ALKO” pašvaldība ir realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākuma SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā”.

Aigara Līča sirdslieta ir izveidotā biedrība “Sporta klubs “ALKO RACING TEAM””, kas nodarbojas ar autosporta attīstību un popularizēšanu. Biedrība uztura un rīko autosporta sacensības sporta kompleksā “Pilskalni”, kas atrodas Jēkabpils novada Kalna pagastā. Biedrībai ir izveidota sava mājas lapa: www.skpilskalni.lv , kur tiek ievietota jaunākā informācija par notiekošo autotrasē.

Ar Zemgales Plānošanas reģiona un pašvaldību atbalstu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” ieguvēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots pasākuma idejiskais simbols – vējdzirnavas, Atzinības rakstu un 500 eiro naudas balvu.

Pasākumu organizēja Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Zemgales Uzņēmējdarbības centrs.

Labāko gada uzņēmēju sveikšana Rundāles pilī 2018. gada 30. novembrī.

Informāciju sagatavoja Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv