Iedzīvotāju sapulces 4. un 5. decembrī

Download PDF

4. decembrī:

  • Leimaņu pagasta pārvaldē plkst.13.00
  • Zasas pagasta kultūras namā plkst.15.00

5. decembrī iedzīvotāju sapulce notiks

Rubenes pagasta pārvaldē plkst.11.00

 

Darba kārtībā

  1. Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.
  2. Informācija par pašvaldības darba racionālu un efektīvu organizēšanu un pilnveidi.
  3. Dažādi jautājumi.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv