Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 25 pieteikumus un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā:

 1. Artūru Akmeni (Ābeļu pag.),
 2. Aīdu Bikaunieci (Dignājas pag.)
 3. Intu Strožu (Dignājas pag.)
 4. Astrīdu Ķimsi (Dunavas pag.)
 5. Solvitu un Jāni Stradiņus (Kalna pag.)
 6. Initu Lāci (Leimaņu pag.)
 7. Daci Mičuli, Gunti, Didzi, Gati un Ingu Kiopus (Leimaņu pag.)
 8. Ināru Kantāni (Rubenes pag.)
 9. Andu Jurgeviču (Zasas pag.)
 10. Ligitu un Ivaru Kalniņus (Zasas pag.)

2. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu:

 1. Pēteri Draņeviču (Ābeļu pag.)
 2. Rasu Bareiku (Dignājas pag.)
 3. biedrību “Cirkuži” (Dignājas pag.)
 4. Līgu Mušu (Dignājas pag.)
 5. Dzintru Miežāni (Dignājas pag.)
 6. Veltu Mušu (Leimaņu pag.)
 7. Inu Sēli (Leimaņu pag.)
 8. Lauru Rubiķi (Rubenes pag.)
 9. Gunu un Jāni Audzīšus (Zasas pag.)
 10. Aiju un Imantu Berkmaņus (Zasas pag.)
 11. Lolitu Maculeviču (Zasas pag.)
 12. Pēteri Vāveri (Zasas pag.)
 13. Veltu Ziemeli (Zasas pag.)

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta Valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā. Zasas pagasta Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti personīgi.

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv