Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra lēmumam (protokols Nr.14., 19.p.) ”Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā apspriešana. Lēmums Nr.269 Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Jēkabpils novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, … Turpināt lasīt Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu