Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Download PDF

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra lēmumam (protokols Nr.14., 19.p.) ”Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā apspriešana.

Lēmums Nr.269

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Jēkabpils novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 6.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas projekta materiāliem varēs iepazīties:

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju iespējams iesniegt līdz 2018.gada 6.decembrim:

 • novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 13.kabinetā,
 • sūtot pa pastu uz adresi: Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV 5202,
 • elektroniski – uz e-pasta adresi: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv
 • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Komentāru un priekšlikumu sniegšanai var izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī Jēkabpils novada mājas lapā – Atvērt anketu

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

 • 21.novembrī, plkst 10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē
 • 21.novembrī, plkst 14.00 Kalna pagasta pārvaldē
 • 28.novembrī, plkst 9.00 Dignājas pagasta pārvaldē
 • 28.novembrī, plkst.13.00 Dunavas pagasta sabiedriskajā resursu centrā
 • 4.decembrī, plkst. 13.00 Leimaņu pagasta pārvaldē
 • 4.decembrī, plkst. 15.00 Zasas pagasta kultūras namā
 • 5.decembrī, plkst.11.00 Rubenes pagasta pārvaldē

Kontaktpersona:

Dzidra Nartiša, pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste

t.65220823, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv