Karjeras nedēļas aktivitātes Viesītes vidusskolā

Download PDF

2018.gada 8.-12.oktobrim Latvijā tika atjaunotas Karjeras nedēļas tradīcijas. Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) aicināja izglītības iestādes pievērsties Karjeras izglītības atbalsta aktivitātēm.

Skolā 7.-12.kl. izglītojamie pildīja Karjeras aktivitāšu aptaujas. Savukārt, 1.-4.klašu skolēni ar klašu audzinātājiem darbojas pie VIAA rekomendētās 60.metodikas Prāta vētra „Profesijas apzināšana” aprobācijas, kura tiks iekļauta jaunajos metodikas materiālos, kuri tiks izdoti karjeras projekta ietvaros. Sākumskolas bērni  centās analizēt darba nozīmi cilvēka dzīvē un identificēt  dažādu profesiju nozīmīgos aspektus.  1.-12.klašu  izglītojamie atbilstoši vecumposmam klašu stundās pildīja Karjeras izpētes darba lapas.

8.-12.klases pasākuma „Būvē savu karjeru pats!” ietvaros tikās ar Viesītes novada domes pārstāvjiem: A.Žuku, I. Ponomarenko un D. Salu. Diskusijā tika pārrunāta mūžizglītības tendence un nepieciešamība. Izprastas nianses dažādās  profesionālajās jomās. Noskaidroti ikdienas pienākumi un atbildības slieksnis, darba vide un personības iezīmes karjeras izaugsmē.  Paldies domes pārstāvjiem par atbalstu Karjeras nedēļas pasākuma organizēšanā!

Praktiskas un neierastās 11.kl. izglītojamiem notika klases stunda, ekonomikas un informātikas priekšmetu stundas. Tās vadīja Swedbankas speciāliste Irita Riekstiņa. Stundu tēma”Dzīvei gatavs!”. Tā ir pieredze jauniešiem iesaistīties izglītības, dzīves un karjeras procesu virzīšanā, sakārtošanā un būt līdzaktīviem.

31.oktobrī notiks  Karjeras izglītības  atbalsta  pasākums Īnovācijas un profesijas”projekta  ietvaros  sākumskolas grupai, kā arī pasākums “Nesabojā karjeru, pirms tā sākusies !” 8.klašu jauniešiem.

Pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv