Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2018. gada novembrī

Download PDF

Ābeļu pagasts

12.11. plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā “Lekcija par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi”

14.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens (starts pie Ābeļu kapsētas).

16.11. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas namā Latvijas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svētku pasākums. Koncertā piedalās Ābeļu pašdarbības kolektīvi un viesi – Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris “Unda”.
plkst.21.00  Svētku balle kopā ar grupu “Bruģis”.

 

Dignājas pagasts

7.11. plkst. 17.00 Dignājas ģimeņu iniciatīvu telpā, Vandānos, Dignājas pagastā, “Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem”​

 16.11. plkst. 14.30 Dignājas pamatskolā Latvijas valsts proklamēšanas 100 gadadienai veltīts koncerts “Rakstu rakstus izrakstīju” (sadarbībā ar Dignājas pamatskolu)

29.11. plkst. 15.00 Dignājas pamatskolā lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību. Pasākums bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

 

Dunavas pagasts

16.11. plkst. 17.00 Dunavas Romas katoļu baznīcā Jēkabpils novada jauktā kora “Putni” koncerts “Mūsu Latvijai-100”

23.11. plkst. 17.00 Dunavas kultūras namā, Dunavas pagastā, “Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi”

 

Kalna pagasts

03.11. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā novada Stipro ģimeņu godināšanas pasākums.

07.11. plkst. 13.00 Kalna pagasta pārvaldes telpās radošā darbnīca “Lukturīšu gatavošana”; plkst.15.00 filma par Māru Grīnbergu “Latvija manā sirdī”

09.11. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā filma par Māru Grīnbergu “Latvija manā sirdī”

11.11. plkst. 15.00 Kalna pagasta doktorātā

svinīgs pasākums “Mēs esam Latvija….”:

(Sumināsim Kalna pagasta iedzīvotājus, kas ar savu darbu veicinājuši pagasta un novada attīstību un atpazīstamību)

svētku koncerts;

plkst.16.00 Lāpu gājiens no Doktorāta uz Aleksandra Grīna piemiņas vietu. Iedegsim gaismiņas Latvijai.

Noslēgumā tradicionālā Lāčplēša dienas zupa.

 

Leimaņu pagasts

11.11. plkst. 18.00 Leimaņu latvju zīmju parkā piemiņas brīdis latviešu karavīriem.

23.11. plkst. 10.00 Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” Mežgalē lekcija par psihisko veselību. Pasākums bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

 

Rubenes pagasts

9.11. plkst. 15.00 Rubenes kultūras namā, Rubenes pagastā, – “Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi”

16.11. plkst. 13.30 Rubenes kultūras namā Svinīgs pasākums “Latvijai simts” (sadarbībā ar Rubeņu bibliotēku un Rubeņu pamatskolu)
Programmā:
Sarīkojuma svinīga atklāšana,
Dāvana Latvijai-rokdarbu celiņa “Dzīparu varavīksne” prezentācija. Pateicība darinātājām,
Svētku koncerts “Pieskarties pasaulei” (dziedātāja Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa, perkusionists Mārcis Kalniņš),
Interešu kopas “Gardēdis” Svētku torte,
Rokdarbu izstādes “Baltais sapnis” atklāšana.

 

Zasas pagasts

3.11. plkst 13.00 amatniecības centrā “Rūme” muzikanta Jāņa Tomāna piemiņas pasākums. Pulcēšanās, kopīga došanās uz Jāņa pēdējo atdusas vietu – iedegt sveču gaismiņas, pēc tam atgriešanās Rūmē un dalīšanās atmiņās. Līdzi groziņi.

16.11. plkst. 16.00 Zasas kultūras namā “Lekcija par onkoloģijas profilaksi”

17. novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svinības Jēkabpils novadā:
plkst. 17.30 Zasas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertprogramma “Patiesība”
Kameransamblis ALTERA VERITAS:
Ieva Mežgaile, kokle
Anda Eglīte, kokle
Kaspars Gulbis, akordeons
Andis Klučnieks, flauta
plkst. 19.00 Zasas kultūras namā svētku sarīkojums “Dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”
Programmā:
Jēkabpils novada Goda rakstu pasniegšana
Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skates 2018” apbalvošana
Koncerts- piedalās Jēkabpils novada amatierkolektīvi, koklētāja Ieva Veide
plkst. 21.30 Svētku salūts
plkst. 22.00 Svētku balle. Spēlē grupa “Jauda”

 

Latvijas filmas-Latvijas simtgadei

Pārpratumu komēdija “Homo Novus” novada kultūras iestādēs novembrī.

06.11. plkst. 14.30 un 09.11. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā,

08.11. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā

09.11. plkst. 18.00  Dignājas pamatskolā,

09.11. plkst. 19.00 un 21.11. plkst. 14.00  Dunavas skolā – tradīciju zālē,

16.11. plkst. 18.00 Leimaņu Tautas namā,

21.11. plkst. 19.00 un 23.11. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā,

24.11. plkst. 13.00 Ābeļu Tautas namā.

 

11.11. Jēkabpils novadā akcija “Gaismas ceļš”, veltīta Lāčplēša dienai.

plkst. 16.00 iedegsim svecītes un izgaismosim Latviju kopā.

Aicinām ikvienu iedegt gaismiņu savā logā, mājā, pagalmā!

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.
Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja I.Tomāne
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv