Mums nav vienalga, kādā vidē mēs dzīvojam!

Download PDF
Biedrība “Cirkuži”, startējot Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajos NVO konkursos, jau vairākus gadus darbojas tieši vides sakopšanā un labiekārtošanā, jo vēlamies dzīvot vidē, kas priecē pašus un ikvienu pagasta iedzīvotāju.

Domājot par šī gada NVO projektu konkursā iesniedzamajām projektu idejām, mēs izvēlējāmies atjaunināt un labiekārtot pieturvietu “Dignājas skola” Dignājas pagastā. Sabiedriskā transporta pieturvieta ikvienā pagasta centrā – arī Dignājā – ir viens no būtiskākajiem objektiem, kas gluži kā vizītkarte, rada pirmo iespaidu par attiecīgo ciematu un pagastu. Vēlējāmies radīt jaunu apskates objektu, kas padarīs krāsaināku un patīkamāku ikdienu ikvienam Dignājas pagasta iedzīvotājam, radīs patīkamu iespaidu pagasta viesiem un garāmbraucējiem, izglītos skolas bērnus, jo pieturvietas sienas gleznojums ir saistīts ar latviešu alfabētu.
Biedrības “Cirkuži” projektu “Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!” atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība ar finansējumu 565 euro apmērā.
Daļa no piešķirtā pašvaldības finansējuma izlietota pieturvietas “Dignājas skola” jumta seguma un soliņa krāsojuma atjaunošanai, izveidots dekoratīvais gleznojums uz pieturas sienas, tādā veidā radot pievilcīgu un izglītojošu vidi gan bērniem, kas gaida sabiedrisko transportu, gan pieaugušajiem.
Pirmie, kam bija iespēja novērtēt pieturas vizuālo izskatu, bija jauniešu organizētā pasākuma “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu” dalībnieki. Atjaunotā pieturvieta “Dignājas skola” bija viens no kontrolpunktiem braucienā pa Jēkabpils novadu.
Saskaņojot ar pašvaldību, atlikušo finansējumu izlietojām atjaunojot arī pieturvietu “Vandāni”. Priecājamies, ka ar piešķirto finansējumu ir izdevies izveidot divus košus un interesantus objektus.
Sakām paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par projekta finansiālu atbalstīšanu un izsakām pateicību gleznojumu autorēm Baibai Daģei un Madarai Vilcānei.
Biedrības “Cirkuži” valdes locekle Dzidra Nartiša
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv