Sākusies jaunā pašdarbības sezona

Download PDF

Tikai neliels laika sprīdis pagājis kopš simtgades Dziesmu un Deju svētkiem un Simtgades Zaļumballes un sākas jauna pašdarbības sezona, jauni plāni, tuvojas svētku pasākumi, koncerti.

Novadā darbojas daudzi tautas mākslas kolektīvi , pulciņi, interešu kopas, biedrības:

Ābeļu pagasts

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre”, vadītāja Inita Gādmane,

Ābeļu amatierteātris, režisors Pēteris Draņevičs,

jauniešu jauktais ansamblis “TOMĒR”, vadītāja Anita Gavare,

sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, vadītāja Anita Gavare,

Eiropas deju kopa “Ābelietes”, vadītāja Vika Vanaga,

rokdarbnieču pulciņš “Bitītes”, vadītāja Maija Mieze.

Darbojas:

muzeja ekspozīcija, vadītājs Arnolds Jakubovskis,

biedrība “Ābeļzieds”.

Dignājas pagasts

folkloras kopa “ Dignojīši”, vadītāja Aīda Bikauniece,

folkloras kapela “Digna”, vadītāja Aīda Bikauniece,

dramatiskais kolektīvs “Madagurči”, vadītājs Ainis Mikulāns.

Darbojas:

muzejtelpa “Laipa”, vadītāja Inta Stroža,

biedrība “Cirkuži”.

Dunavas pagasts

Dramatiskais kolektīvs “Sateka”, vadītāja Silvija Krēsliņa,

Senioru dāmu deju grupa “Cielavas”, vadītāja Inese Straume,

Līnijdeju grupa “May be”, vadītāja Līga Navicka.

Darbojas:

sporta pulciņš,

biedrība “Dzīves prasme”.

Kalna pagasts

Dramatiskais kolektīvs “Vienība”, vadītāja Sandra Vecumniece,

Sieviešu vokālais ansamblis “Līksma”, vadītāja Vita Avotiņa.

Darbojas:

biedrība “Cerību logi”.

Leimaņu pagasts

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Deldze”, vadītāja Daiga Ģeidāne,

vīru vokālais ansamblis, vadītājs Jānis Zarenieks,

dramatiskais kolektīvs, vadītājs Gints Audzītis.

Darbojas:

interešu grupa “Bebulācis”,

biedrība “Akācija plus”.

Rubenes pagasts

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rasa”, vadītāja Inta Tomāne,

jauniešu deju kolektīvs “Laude”, vadītāja Sandra Vaitķeviča,

senioru dāmu deju kopa “Draiskās Peonijas”, vadītāja Ināra Rudeviča,

folkloras kopa “Kāre”, vadītāja Inga Kraševska,

sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, vadītāja Sandra Radiņa,

jauktais vokālais ansamblis ‘Ā’re”, vadītāja Sandra Radiņa,

dramatiskais kolektīvs “Kumode”, vadītāja Ilona Kantāne,

bērnu vokālais ansamblis “Puķuzirņi”, vadītāja Sandra Radiņa,

bērnu teātra pulciņš “Dadzīši”, vadītāja Ilona Kantāne.

Darbojas:

rokdarbu pulciņš, vadītāja Daiga Spēka,

interešu kopa “Gardēdis”,

biedrība “ Ūdenszīmes”.

Zasas pagasts

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis”, vadītāja Daiga Ģeidāne,

jauniešu deju kolektīvs “Landi”, vadītāja Daiga Ģeidāne,

dramatiskais kolektīvs, vadītāja Solvita Audzīte,

jauniešu mūzikas apvienība “Oktāva”, vadītāja Ieva Ģeidāne,

pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Solītis”, vadītāja Daiga Ģeidāne,

Bērnu dramatiskais kolektīvs “Maskas”, vadītāja Skaidrīte Boļšaka,

Bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, vadītāja Anita Ķikute,

Novada jauktais koris “Putni”, diriģente Santa Kasparsone, kormeistare Anita Ķikute.

Darbojas:

a/c “Rūme” aušanas pulciņš, vadītāja Baiba Bite,

izšūšanas pulciņš, vadītāja Inese Bluķe,

sporta zālē – vingrošana pieaugušajiem,

biedrība “Sēļu pūrs”,

biedrība “Noskaņa”.

Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties pašdarbnieku saimei!

 

Sīkāka informācija par kolektīvu darbību un mēģinājumu laikiem pie sava pagasta kultūras darbinieka:

Ābeļu pagasts – Svetlana Koriņeva, tel. 29288843,

Dignājas pagasts – Ginta Saviča, tel. 26439901,

Dunavas pagasts – Anita Ozoliņa, tel. 29726110,

Kalna pagasts – Sandra Vecumniece, tel. 26824411,

Leimaņu pagasts – Gints Audzītis, tel. 28315265,

Rubenes pagasts – Inta Tomāne, tel. 26478498,

Zasas pagasts – Laura Aišpure, tel. 20371520.

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja-koordinatore

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv