Projekts „ Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) turpina darbību

Download PDF

Sākoties 2018./19.m.g., turpinās  iepriekšējā mācību gadā uzsāktā Eiropas sociālā fonda projekta Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbība, lai atbalstītu skolēnus ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā  dienām Rubeņu, Dignājas un Ābeļu  pamatskolā, kā arī Zasas vidusskolā pedagogu palīgi veiks individuālo darbu ar skolēniem.

Jau septembrī uzsākusies arī pedagogu tālākizglītošanās projekta ietvaros piedāvātajās programmās,lai papildinātu zināšanas dažādās jomās.

Tālākizglītības kursos informātikā Rubeņu pamatskolas skolotāja Sanda Kukle pilnveidoja zināšanas programmēšanas jomā, apgūstot pamatus vizuālās programmēšanas vidē Stratch (piemēram, animācijas un simulācijas spēļu veidošana). Programma nodrošina zināšanas un prasmes programmēšanā,kā arī uzdevumu sasaisti ar dažādu mācību priekšmetu mācīšanu. Šīs zināšanas noderēs, lai padarītu interesantākas un radošākas mācības stundas, kā arī, lai iepazīstinātu skolēnus ar programmētāja profesijas specifiku un ieinteresētu  apgūt šo profesiju pēc skolas beigšanas.

Rubeņu pamatskolas skolotājas I.Uzkure un I.Setkovska no septembra apmeklē Rīgā organizētās Dibels Next mācības, kur pedagogi apgūst pēc ASV pieredzes Latvijā izveidotu lasītprasmes raituma un skaņu saukšanas mērīšanas metodiku. Pēc šīs metodes nosaka, kas konkrēti nepieciešams, lai attīstītu skolēna lasītprasmi. Šī metode palīdzēs pedagogiem diagnosticēt skolēnu lasītprasmes apguves problēmas un  risināt tās mācību procesā.

Pedagogu tālākizglītība projekta ietvaros turpināsies visu mācību gadu,kas palīdzēs pedagogiem padarīt saistošāku, radošāku un produktīvāku mācību procesu skolā.

Projekta koordinatore I.Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv