Baltu vienības diena Ābeļu skolā

Download PDF
Kopš 2000. gada Latvijā un Lietuvā 22. septembri atzīmē kā Baltu vienības dienu. Ābeļu pamatskolas 6.–9. klašu skolēni Baltu vienības dienu svinēja 21. septembrī.
Saules kauja (lietuviešu: Saulės mūšis jeb Šiaulių mūšis; vācu: Schlacht von Schaulen) bija viena no lielākajām Ziemeļu krusta karu kaujām, kas notika 1236. gada 22. septembrī pie Saules zemes ziemeļu robežas. Tajā žemaišu un zemgaļu karaspēks Vikinta vadībā iznīcināja apvienoto krustnešu karaspēku, kurā ietilpa gan ārzemju bruņinieki, gan Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna un viņa sabiedrotā Pleskavas kņaza karaspēks, gan arī katoļu ticībā pārgājušo vietējo līvu, letgaļu un igauņu vasaļu karavīri.

7. klases skolēns Raivo bija sagatavojis stāstījumu par Saules kauju, kas norisinājās 13. gadsimtā un kam par godu tiek svinēta Baltu vienības diena. Viņam palīdzēja klasesbiedrenes Vanesa un Linda. Raivo bija sagatavojis arī foto prezentāciju par Baltu dienas svinībām pagājušogad Dignājas pilskalnā.
Mācību daļas vadītāja Dace parūpējās, lai skolēniem būtu iespēja noskatīties Latvijas simtgades filmu „Baltu ciltis”. Skolēnu vērtējums filmai nebija viennozīmīgs. Savdabīgi, ilustratīvi attēlotas pagānu ciltis un to tradīcijas 13. gadsimtā. Manuprāt ļoti interesants un tieši skolēniem skatāms materiāls gan no vēsturiskā, gan ģeogrāfiskā, gan literārā viedokļa. Filmas beigās pieminēta arī Saules kauja un tās nozīme Baltu vienotībā.
Mēs bijām aicināti Baltu vienības dienu svinēt kopā ar lietuviešiem Biržai, diemžēl pasākums notika vēlu, tāpēc šoreiz mēs, novadpētnieki, nebraucām. Taču šo pasākumu apmeklēja 3. klases skolniece Linda kopā ar vecākiem, un konkursā par garākajiem baltietes matiem viņa ieguva otro vietu un balvas. Paldies viņas vecākiem par atbalstu!
Silva Zepa
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv