Pabeigti pašvaldības ceļa “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūves darbi Dignājas pagastā

Download PDF

Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no SIA “K-RDB”. Projekta rezultātā tika veikta pašvaldības ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” posma pārbūve 2,094 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 231049,95 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 207944,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 23105,00 EUR. Projekta vadītājs – Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv