Notiks seminārs sociālā uzņēmuma dibinātājiem

Download PDF

2018. gada 26. septembrī plkst. 14.00 Krustpils  novada pašvaldības konferenču zālē Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību organizē semināru par sociālo uzņēmējdarbību Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām projekta „Sabiedriskā labuma radīšana caur uzņēmējdarbību” ietvaros. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar sociālo uzņēmumu reģistrēšanas prasībām un kārtību, kā arī tiks sniegti praktiski ieteikumi uzņēmējdarbības atbalsta saņemšanai, finansējuma piesaistei un subsidēto darbavietu izveidošanai.

Šogad stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi, tāpēc biedrība vēlas ne tikai informēt sabiedrību par iespējām, kādas piedāvā sociālā uzņēmējdarbība, bet arī sniegt atbalstu tām personām, kas vēlēsies reģistrēt sociālo uzņēmumu.

Seminārā piedalīsies un sniegs praktisku informāciju Jēkabpils pilsētas domes, LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora, Finanšu institūcijas Altum un Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles pārstāvji.

Vēlams iepriekš pieteikties, rakstot e-pastu: domusbiedriba@gmail.com

<< AFIŠA >>

Lidija Jansone,
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” valdes priekšsēdētāja
tālrunis 26587470

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv