Izstrādās Aleksandra Grīna parka idejas skici

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 20. augustā saņēma Kalna pagasta pārvaldes vadītājas M.Cankales iesniegumu ar lūgumu atbalstīt ieceri izstrādāt Aleksandra Grīna parka idejas skici, piesaistot profesionālus arhitektus.

Lai turpinātu darbu pie Aleksandra Grīna parka teritorijas attīstības, 2017. gadā tika plānots izstrādāt skices, atvēlot šim mērķim finansējumu 847 EUR. 2017. gadā tika arī noslēgts līgums par skiču izstrādi, taču netika izpildīts, līdz ar to plānotais finansējums pārnests uz 2018. gada budžetu.
Pārvaldes vadītāja M.Cankale iesniegumā norāda, ka diemžēl profesionālu arhitektu pakalpojuma izmaksas ir 2360 EUR. Tā kā 2018. gada jūlijā parka teritorijā tika veikti koka elementu atjaunošanas darbi 950 EUR apmērā, iestādes budžeta ieņēmumu izdevumu tāmē brīvu finanšu resursu vairs nav.
Jēkabpils novada dome 30. augusta sēdē nolēma piešķirt prasīto finansējumu 2360 EUR apmērā Aleksandra Grīna parka idejas skices izstrādei no nesadalītajiem līdzekļiem projektu finansējumam teritoriālās plānošanas ieņēmumu un izdevumu tāmē, tādējādi palielinot Kalna pagasta “Doktorāta” ieņēmumu un izdevumu tāmi.
K.Sēlis

Autora ilustrācija
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv