Pabeigti pašvaldības ceļa “Āres – Lindiņi” pārbūves darbi Ābeļu pagastā

Download PDF

ares_lindini

No 2018.gada janvāra vidus, gaidot labvēlīgākus laika apstākļus ceļa pārbūves darbu atsākšanai, SIA “Ošukalns”, projekta Nr. 17-05-A00702-000095 “Ceļa Nr. 1-11 “Āres-Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros, turpināja koku un krūmu zāģēšanu ceļmalās un zaru šķeldošanu. Aprīļa mēnesī būvnieks atsāka darbus pie ceļa nomaļu apauguma noņemšanas un notekgrāvju izveidošanas, izrakto grunti pārvietojot uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu,  kur pēc tās nobēršanas veica izlīdzināšanu. Papildus rokot notekgrāvjus, būvnieki ierīkoja nobrauktuves un caurtekas, lai varētu piekļūt pie zemes īpašumiem un dzīvojamām mājām. Tika veikta caurteku izvadu galu nostiprināšana ar laukakmens bruģa krāvumiem nogāzēs, lai pasargātu ceļu no lietus izskalojumiem. Tāpat tika turpināti darbi  pie veco betona meliorācijas sistēmas aku demontāžas un jaunu ierīkošanas, atjaunojot akām drenāžu lietus ūdens novadīšanai gruntī. Tika turpināti darbi pie grants maisījuma papildināšanas uz ceļa braucamās daļas un blietēšana, saskaņā ar būvprojektu. Nobeigumā, greiderējot, izveidoja ceļa profilu un uzstādīja ceļa zīmes, saskaņā ar normatīviem aktiem, satiksmes drošībai.

Būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no IK “CB TESTS”.

Projekta rezultātā tika veikta pašvaldības ceļa Nr. 1-11 “Āres-Lindiņi” posma pārbūve 2,7168 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 223814,98 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 201113,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 22701,78 EUR.

 

Projekta vadītājs Raimonds Jaudzems

IMG-20180913-WA0003 IMG-20180913-WA0004 IMG-20180913-WA0005 IMG-20180913-WA0006 IMG-20180913-WA0007 IMG-20180913-WA0000 IMG-20180913-WA0001 IMG-20180913-WA0002

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv