Pasākums Tadenavā

Download PDF
Pagājušajā sestdienā, 2018. gada 8. septembrī, Jēkabpils novada Tadenavā, Raiņa muzejam piederošajā Šķūnī notika Jēkabpils novada ievērojamāko cilvēku godināšana. Uz šo pasākumu tiku uzaicināta ar ielūgumu.
Uz Tadenavu braucu pa meža ceļu, kurš vijās cauri zaļoksnējām jaunaudzēm, kuras pēc 50-60 gadiem papildinās lielo mežu klāstu. Prātā nāk rindas “Ai, meži, Latvijas skaistie meži, Jūs esat Latvijas zelts…”
Tadenavā mani laipni sagaida viesu reģistratore un aicina doties uz pasākuma norises vietu Šķūnī, kas mani pārsteidza ar brīnišķīgu noformējumu – jau pie ieejas bērzu meijas, improvizētās skatuves malās karogi – Latvijas valsts karogs un Sēlijas karogs. Uz skatuves piramīdas veidojums, kas greznots ar āboliem un rudens ziediem. Cik maz vajadzīgs, lai vienkāršā telpā radītu brīnišķīgu un svinīgu noskaņojumu. Paldies visiem, kas pielika pūles un izdomu telpas noformēšanā!
No katra Jēkabpils novada pagasta bija uzaicināti ļaudis, kas ar savu pašaizliedzīgo, godīgo un centīgo darbu ir devuši artavu novada senvēstures apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. No Ābeļu pagasta tika godināti astoņi, no Dignājas pagasta – pieci, no Dunavas pagasta – seši, no Leimaņu pagasta – deviņi, no Kalna pagasta – astoņi, no Rubenes pagasta – vienpadsmit, no Zasas pagasta – pieci dažādu profesiju pārstāvji, kuriem visiem mērķis viens – savu darbu un dzīvi veltīt Jēkabpils novadam, tā attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Dažreiz šie ļaudis izvirza pat nesasniedzamus mērķus, bet īstenībā viss ir sasniedzams, viss padarāms. Prieks pašiem un apkārtējiem.
Pasākumu ar uzrunu atklāja Jēkabpils novada izpilddirektors J.Subatiņš, sveicot klātesošos šajā skaistajā, saulainajā dienā Tadenavā un pateicās uz pasākumu uzaicinātajiem ļaudīm par lielo un nozīmīgo darbu, ko ir veikuši novada labā sabiedriskā kārtā, neprasot par to atlīdzību. Izpilddirektors, palīdzot pasākuma vadītājām E.Urbānei un A.Ozoliņai, Sēlijas ievērojamākajiem cilvēkiem pasniedza goda zīmi “Sēlijas lepnums Latvijai” un balvu.
Paldies Jēkabpils pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Vanagam, vietniecei A.Lemakai, izpilddirektoram J.Subatiņam un visiem domes deputātiem par man parādīto godu! Paldies maniem pēctečiem – jauniešu grupai, kura sagādāja man šo skaisto pasākumu! Paldies Raiņa muzeja vadītājai A.Timofejevai par interesanto stāstījumu kā izveidojies šodienas Raiņa muzejs! Paldies bibliotekārei – novadpētniecei A.Timofejevai par iepazīstināšanu ar Eglonas dabas parka izveidotajām atpūtas vietām, Tadenavas un Dunavas apkārtnes senvēsturi!
Paldies K.Sēlim par interaktīvā veidā izveidoto videomateriālu par Jēkabpils novada kultūrvēsturiskajiem objektiem un personībām projekta “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē” ietvaros!
Paldies dziedātājai Z.Jankunai un akordeonistam M.Rozenfeldam, par koncertprogrammas “Ir viens vakars” brīnišķīgo izpildījumu!
Uz pagātnes pamatiem balstās mūsu šodiena, uz šodienas pamatiem – mūsu nākotne. Būsim saprātīgi un kopsim to!
Sirsnīgi sveicu visus balvas “Sēlijas lepnums” ieguvējus!
Benita Kalniņa
Zasas pagasta Akmeņārēs
E.Strikas foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv