Īstenots projekts “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē”

Download PDF

8. septembrī Raiņa muzejā “Tadenava” norisinājās projekta “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē” noslēguma pasākums.

Par godu Latvijas simtgadei tika apkopota informācija par Jēkabpils novada ievērojamākajiem cilvēkiem. Bibliotekāri, kā arī vietējie iedzīvotāji tika aicināti iesūtīt aprakstus par Jēkabpils novada cilvēkiem, kuri ir devuši savu artavu novada un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanā un saglabāšanā. Projekta noslēguma pasākuma, “Jēkabpils novada ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimtenē – Tadenavā”, ietvaros sarakstā minētās personas tika aicinātas uz godināšanas pasākumu, kurā tika pasniegtas īpaši izgatavotas goda balvas – “Sēlijas lepnums Latvijai”.

Pēc godināšanas pasākuma, viesi tika aicināti izbaudīt dziedātājas Z.Jankunas un akordeonista M.Rozenfelda koncertprogrammu “Ir viens vakars”.

Pasākuma laikā interesentiem bija iespēja, izmantojot virtuālās realitātes brilles, noskatīties projekta ietvaros sagatavotos videomateriālus par Jēkabpils novada kultūrvēsturiskajiem objektiem un personībām. Interesentiem bija iespēja skatīt sekojošus video: A.Jakubovska stāstījumu par J.Akurateru, B.Kalniņas stāstījumu par Meža muzeju “Liepas”, S.Kukles stāstījumu par Červonkas baznīcu, E.Urbānes stāstījumu par Zasas muižas parku, G.Pērkones stāstījumu par A.Grīnu, iepazīt Latvju zīmju parku un Tadenavas apkārtni.

B.Kalniņas atziņas pēc pasākuma: “No katra Jēkabpils novada pagasta bija uzaicināti ļaudis, kas ar savu pašaizliedzīgo, godīgo un centīgo darbu ir devuši artavu novada senvēstures apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. No Ābeļu pagasta tika godināti astoņi, no Dignājas pagasta – pieci, no Dunavas pagasta – seši, no Leimaņu pagasta – deviņi, no Kalna pagasta – astoņi, no Rubenes pagasta – vienpadsmit, no Zasas pagasta – pieci dažādu profesiju pārstāvji, kuriem visiem mērķis viens – savu darbu un dzīvi veltīt Jēkabpils novadam, tā attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Dažreiz šie ļaudis izvirza pat nesasniedzamus mērķus, bet īstenībā viss ir sasniedzams, viss padarāms. Prieks pašiem un apkārtējiem.”

Projekta mērķis bija inovatīvā veidā popularizēt novada nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, izveidojot interaktīvu Jēkabpils novada ievērojamāko personību virtuālo vēstījumu par godu Latvijas simtgadei un lokālās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanai. Projekta ietvaros tika sagatavots Latvijas simtgadei veltīts interaktīvs 360 grādu video par Jēkabpils novada nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un ievērojamākiem cilvēkiem un organizēts pasākumu “Jēkabpils novada ievērojamākie iedzīvotāji tiekas Raiņa dzimtenē – Tadenavā”. Projektu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions, AS “Latvijas Valsts meži” un Jēkabpils novada pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas ir 2800,00 EUR, no kurām 1000,00 EUR ir VKKF finansējums un 1800,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Liels paldies visiem, kuri veltīja savu laiku un darbu šī pasākuma tapšanā! Īpašs paldies A.Ozoliņai, E.Urbānei, K.Sēlim, L.Uzkurei un A.Timofejevai!

Projekta vadītāja J.Bareika
E.Strikas foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv