Noslēdzies no 2008. līdz 2018. gadam ilgušais projekts “Latvju zīmju parks”

Download PDF

Kad bijušais Leimaņu pagasta padomes priekšsēdētājs A.Vanags ieteica aizaugušo dārziņu teritoriju pie Leimaņu tautas nama kaut kā iekopt, tad es kā toreizējā tautas nama vadītāja griezos pie kādreizējās SIA “Monarda” apstādījumu projektētājas I.Šmites, lai pasūtītu parkam apstādījumu veidošanas projektu.

Un tā, kādā rītā, sēžot pie Ingas kabinetā un malkojot kafijas tasi, kalām plānus – ko un kā… . Pēc kāda laika Inga man zvana un saka, ka mēs varētu veidot un likt parkā senās latvju zīmes! Konsultējos ar A.Vanagu, viņš piekrita un bija priecīgs par ideju. Tā tapa apstādījumu un zīmju izvietošanas projekts, pēc kura visus šos 10 gadus, sākot no 2008. gada, tika ierīkots zīmju parks un gadu no gada uzstādītas latvju zīmes un stādīti koki. Diemžēl, izrādījās, ka arī ozols nav mūžīgs, un dažas zīmes jau bija jāatjauno, jo laika zobs dara savu.

2018. gada pavasarī izsludinātajā Jēkabpils novada NVO projektu konkursā no Jēkabpils novada pašvaldības ieguvām 700.00 EUR projekta „Latvju zīmes rotājās” realizēšanai. Biedrības līdzfinansējums bija 200.00 EUR, kopā 900.00 EUR. Projekta ietvaros bija jāatjauno Latvju zīmju parka norāde un citas zīmes un jāizgatavo informatīvā stenda ietvars. To apņēmās izdarīt D.Vecums, kurš arī veidojis visas parkā esošās koka zīmes. Nepieciešams bija arī informatīvais stends, jo parka viesi iebraucot ne vienmēr satiek kādu, kas var pastāstīt par zīmju parku. Un tā tika uztaisīti divi informācijas stendi: viens par latvju zīmju parka izveidi un otrs stends par pagasta vēsturi. Visām zīmēm bija jāatjauno krāsojums. Par to paldies biedrības meitenēm, kas pa dzestrajiem vakariem krāsoja zīmes, jo dienās šovasar bija karsta saule!
Liels paldies par nesavtīgo darbu K.Sēlim par abu stendu informatīvā materiāla izkārtojumu un noformējumu un bukleta informācijas sagatavošanu. Prieks par tādu jaunieti, kurš savā brīvajā laikā tik centīgi strādā sava pagasta labā.
11. augustā, Jēkabpils novada svētkos, man bija iespēja pateikties visiem ļoti daudzajiem cilvēkiem par sadarbību zīmju parka izveidē. Un īpašs PALDIES un suvenīri : Idejas realizētājam un ziedotājam, bijušajam Leimaņu pagasta vadītājam A.Vanagam. Idejas ģeneratoram SIA “Monarda” bijušajai vadītājai I.Šmitei.
Apzaļumošanas stādu iegāde un apstādījumu ierīkošanas plāna finansējums, apgaismojums – Leimaņu pagasta padome un pārvalde, A.Tropiks. Zīmju skiču autors, zīmju izgatavotājs – D.Vecums un palīgs pirmo 3 zīmju izgatavošanā – J.Kokins. Pirmo 3 zīmju uzstādīšana ar smago tehniku – z/s “Raiņi” – K.Rāviņš
Visu pārējo zīmju uzstādīšana ar smago tehniku – z/s “Līvas” – G.Kiops ar dēliem.
Vislielākie finansiālie atbalsītāji: Jēkabpils novada pašvaldība – biedrības projekti, LPKS “Ezerkrasti -1” – A.Spēks, LPKS „Ezerrieksts”’ – I.Gasiņa.
Lielākie naudas ziedotāji:Guntis Pusbarnieks  paldies viņam par dāsno ziedojumu, bet diemžēl pašlaik viņš uz mums noraugās no mākoņa maliņas), R.Pors, P.Balodis, A.Bruks, V.Eglīte, I.Sēle, z/s “Cīruļi” – Gironu ģimene, z/s “Priekšāni” – Garšķu ģimene, E.Miglāne, A.Miglāns, A.Kiope, J.Miglāns, V.Beķeris un Z.Skujiņa, A.Krievāns, A.Bruņenieks, N.Bruņiniece, A.Mārāne, V.Muša, Dz.Skujiņa un I.un M.Lāči.
Sirsnīgs paldies par ozolkoka materiāla ziedošanu un piegādi: SIA „Meža Dzenīši” – M.Rusiņš, J.Spule, Austrumu ģimene, A.Līcis, J.Kirilovs, J.Grīva, J.Kokins. Dažādi tehniskie risinājumi- A.Aišpurs.
Vietējais zīmju parka gids un palīgs A.Austruma. Paldies arī G.Audzītim!
Projektu piesaiste un izpilde – biedrības”Akācija plus” kolektīvs: I.Sēle, I.Garšķe, I.Savicka, E.Miglāne, V.Eglīte, I.Puķīte, I.Girone, Z.Skujiņa, I.Vilcāne, I.Muša, V.Muša un I.Lāce. Visos projektos, kuri 10 gadu laikā tika realizēti, samaksa par biedrības darbu un projekta vadītāja darbu nebija paredzēta. Liels paldies biedrības meitenēm par nesavtīgo darbu!
Projektā izpildē vēl piedalījušies un paldies viņiem par paveikto darbu: SIA “AT Risinājumi” – bukleti, SIA “LT” – nerūsējošā tērauda info plāksnes zīmēm, SIA “Drex” – 2 informatīvo plākšņu izgatavošana, biedrība “Ūdenszīmes” – koka suvenīri, Jēkabpils novada elektriķis – apgaismojuma izveidošana zīmēm.

I.Lāce,

biedrības “Akācija Plus” vadītāja
Biedrības arhīva un K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv