Noslēdzies projekts “Slate cauri gadu desmitiem”

Download PDF

Ir valsts simtgades gads, kas aicina atskatīties uz aizvadītajiem gadiem.

2018. gada 25. augustā Jēkabpils novadā Rubenes pagastā Slates ciematā, tika organizēts projekta ,,Slate cauri gadu desmitiem” (līg.Nr.18/1-14.2/K59) noslēguma pasākums.
Projekta mērķis – iesaistot vietējo sabiedrību, nodrošināt Slates vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes liecību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, īpaši izceļot Slates skolas vairāk kā 135 gadus ilgušo ietekmi un nozīmi vietējās kopienas dzīvē.
Slates skola celta 1882. gadā, no laika gala ir bijusi skola.
Šajā dienā atklājām piemiņas plāksni Slates skolai.
Tas bija sens mūsu sapnis – lai ir kas stāsta arī iebraucējiem, caurbraucējiem un ikvienam par to, ka te reiz bija skola.
Padomju gados skola kalpoja arī kā kultūras nams: te darbojās vīriešu un sieviešu vokālie ansambļi, teātra kopa.
Pa dienu skolēni mācījās, vakaros notika pašdarbības kolektīvu mēģinājumi.
Projekta ietvaros tika veikta vēsturisko materiālu un informācijas apkopošana par Slates ciema tradīcijām, cilvēkiem un skolu.
Izveidotas divas ekspozīcijas:
  1. ,,Slatieši fotogrāfijās cauri gadu desmitiem”, kas stāsta par to, kā, piemēram, agrāk vēla un vāca no laukiem akmeņus, ka agrāk Slatē bijusi putnu ferma, kā agrāk sagatavoja malku ziemai, kā stādīja kartupeļus utt.
2. ,,Slates skola-kultūras centrs”, kas veidota no slatiešu saglabātajām fotogrāfijām.
Šīs abas ekspozīcijas apskatāmas jaunatklātajā novadpētniecības istabā ,,Uz neseno pagātni atskatoties”.
Slatei jau divdesmit gadu garumā norit sadarbība ar Vācijas Slati (Parhimas pašvaldībā). Uz šo pasākumu bija ieradušies arī 6 pārstāvji no Vācijas Slates, kuri bija atveduši nelielu prezentāciju par savu Vācijas Slati.
Šajā reizē pie skolas tika iestādīts kopīgs sadraudzības ozols, bet otrs ozola stāds aizceļoja uz Vācijas Slati.
Pasākumā arī uzstājās jauktais vokālais ansamblis “Āre”.
Un cienastam vietējās ,,Gardēžu” pulciņa meitenes bija izvārījušas savu “firmas” zupu ar malto gaļu un pupiņām.
Projektu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions, AS “Latvijas Valsts meži” un Jēkabpils novada pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas ir 1105,00 EUR, no kurām 300,00 EUR ir VKKF finansējums un 805,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Liels paldies visiem, kuri veltīja savu laiku šī pasākuma tapšanā!
Projekta vadītāja – Slates bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv