Jaunieši izdaiļo pienotavas ēku Rubeņos

Download PDF
Projekts “Rubeņu ciema vecās pienotavas apgleznošana”, kas tapa pateicoties jauniešu līdzdalības pasākumam “BalsoTu! Kā?” nu ir īstenots. Ceļš līdz tā īstenošanai nebūt nebija viegls, tomēr tā laikā tika iegūta lieliska pieredze, kura noderēs arī turpmāk. Grūtākais visā šajā posmā bija saprast lietas, kas saistītas ar to, kā sagatavot pašu ēku gleznošanai, lai paildzinātu krāsu noturību, un kādas krāsas ir nepieciešamas. Tāpēc ļoti noderēja viedoklis un pamācības no cilvēkiem, kas kaut ko par šīm lietām saprot vairāk.

Interesantākais šajā pasākumā bija pati ēkas apgleznošana, kas norisinājās 19. un 20. augustā. Divu dienu laikā jebkurš varēja pielikt savu roku un ar dažiem otas triepieniem paveikt kaut ko skaistu. Palīdzēt, arī morāli atbalstīt, bija atnākuši vietējie rubenieši. Mašīnas, kuras parasti ātrā gaitā traucās garām, šajās dienās palēninot gaitu, apskatīja to, kas tiek veikts, lai ēka iegūtu citādāku veidolu. Tika paveikts liels darbs, pēc kura daudzi atzina, ka atklājuši sevī apslēptos talantus jaukt krāsas un savu redzējumu uzlikt uz sienām, tāpēc abu dienu beigās varēja sajust gandarījumu par paveikto un pacilātību katrā no šiem jaunajiem māksliniekiem. Protams, neiztikt arī bez dažādiem kurioziem, sākot no gulbjiem, kas sākotnēji izskatās pēc baložiem un gulbēniem, kas līdzinās pīlēm, līdz pat apkrāsotām sejām un papēžiem, līdzinoties maziem Šrekiem un Sniega cilvēkiem.
Tomēr galvenais šajā pasākumā nebija ēkas izdaiļošana, bet gan saliedētība kā jauniešu, tā arī dažādu paaudžu starpā, ko varēja just gan ēkas sagatavošanas, gan apgleznošanas procesā. Domāju, ka šādi pasākumi tiešām saliedē cilvēkus ar dažādām interesēm un vecumiem, dodot labumu arī savam dzimtajam ciematam/pilsētai/vecajām skolām utt. Droši varu teikt, ka šādu projektu īstenošana tikai dod – pieredzi, jaunus draugus un paziņas, skaistu/sakoptu/funkcionālu apkārtni un lielu emociju gammu.
Lielu paldies vēlos pateikt savai ģimenei un tuvajiem cilvēkiem, kuri šajā procesā bija vislielākie palīgi. Vēl paldies jāsaka Rubenes pagasta pārvaldei un Jēkabpils novada pašvaldībai par iedrošinājumu un materiālo atbalstu, Ilonai Kantānei par gulbju idejas iznešanu no papīra uz sienām, Ritai un Andim Timofejeviem par gardajām uzkodām un dzeramo, kas veldzēja izsalkumu pirms pusdienām un slāpes, Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciālistei Jurgitai Bareikai par uzrunāšanu un idejas iebīdīšanu prātā, Solvitai Kuklei par datordizainā izgatavotajām vizualizācijām sākotnējā projekta stadijā, kā arī visiem pārējiem, kas palīdzēja ideju pārvērst īstenībā.
Laura Rubiķe
Akcijas dalībnieku foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv