Realizēts projekts „Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību”

Download PDF

Šis gads Latvijai ir ļoti nozīmīgs. Valsts ir uz savas simtgades sliekšņa. Par godu jubilejai valstī notiek dažādi pasākumi. Arī mēs, Jēkabpils novada ļaudis, varam būt lepni, ka tieši mūsu novadā, Kalna pagastā (bij. Biržu pagastā) „ Ziedu” mājās, ir dzimis ievērojamais latviešu rakstnieks, tulkotājs un žurnālists Aleksandrs Grīns.

2018. gada 18. augustā Jēkabpils novadā Kalna pagastā, Aleksandra Grīna piemiņas vietā, tika organizēts projekta „Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību” (līg. Nr.18/1-14.2/K57) pasākums veltīts Aleksandra Grīna literārā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Projekta mērķis – popularizēt un saglabāt Aleksandra Grīna literāro mantojumu, veicināt nacionālās identitātes veidošanos un iedzīvotāju izglītošanu par vēsturiski svarīgiem notikumiem ceļā uz Latvijas valsts neatkarību.
Projektu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions, AS “Latvijas Valsts meži” un Jēkabpils novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas 836,91 EUR, no kurām 500,00 EUR ir VKKF finansējums un 336,91 EUR Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums.
Aleksandrs Grīns savā romānā „Dvēseļu putenis” vienkārši, skaidri un reizē skarbi atspoguļo Latvijas valsts tapšanas procesu. Pasākuma laikā bija vienreizēja iespēja noklausīties aizraujošu filmas „Dvēseļu putenis” režisora Dzintara Dreiberga stāstu par filmas tapšanas procesu, par aktieru atlasi un daudzām citām interesantām lietām, kuras saistītas ar filmu „Dvēseļu putenis”, kuru uz ekrāniem redzēsim 2019. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Pasākumā piedalījās arī topošas filmas producente Inga Praņevska.
Aleksandra Grīna mazmeita, Nora Romana, bija sagatavojusi video rullīti „Aleksandra Grīna meitas Zentas Romanas stāstījums par savu tēvu”.
Skolotāja Mārīte Pērkone prezentēja Aknīstes vidusskolas skolnieces, mūsu novadnieces, Aivitas Mārānes darbu par Aleksandra Grīna piemiņas saglabāšanu mūsu novadā.
Pasākuma II daļa notika pie Aleksandra Grīna piemiņas akmens, kur atmiņās par Pirmo pasaules karu mūsu novadā dalījās Aleksandra Grīna fonda loceklis Aigars Pērkons. Tika lasīti arī citāti no romāna „Dvēseļu putenis”. Nolikti ziedi pie piemiņas akmens.
Lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību, pasākuma dalībniekiem bija iespēja izbaudīt sirsnīgu, vienkāršu patriotisko dziesmu koncertu. Paldies Gintam Ločmelim un viņa komandai par sirsnību un vienkāršību.
Pasākums noslēdzās uz optimistiskas nots ar Karavīra zupas baudīšanu un sarunām.
Projekta realizēšanas gaitā tika izveidots un iespiests ilustratīvi informatīvais izdevums par Aleksandra Grīna „Dvēseļu puteni”, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību, saglabāšanu un rakstnieka literārā mantojuma popularizēšanu. Tika izgatavotas Piemiņas balvas pasākuma atbalstītājiem, kuras tika pasniegtas noslēguma pasākumā.
Lielu paldies jāsaka visiem, kuri veltīja savu laiku šī pasākuma tapšanā. Īpašs paldies Mežzemes bibliotekārei Guntai Jaunzemei, Kalna bibliotekārei Marutai Orbidānei, Mārītei un Aigaram Pērkoniem, Norai Romanai.
Paldies, par kopā būšanu!
Projekta vadītāja Sandra Vecumniece (Kalna kultūras nama vadītāja)
Autores un G.Pērkones foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv