Jēkabpils novada kultūras un sporta pasākumi 2018. gada augustā

Download PDF

Ābeļu pagasts

11.08. plkst. 11.00 Ābeļu pagasta “Luģeniekos” biedrības “Ūsiņš” rīkotās sacensības jātnieku sportā “Ūsiņa Kauss 2018”. Sacensības šķēršļu pārvarēšanā 5 maršrutos.

Dignājas pagasts

25.08. plkst. 14.00 Dignājas brīvdabas estrādē Teātra pēcpusdiena. Piedalīsies: Dignājas pagasta amatierteātris “Madagurči”,Līvānu amatierteātris, Turku SN amatierteātris “Maskas”, Dvietes amatierteātris ‘’Nebēdnieki’’. Ieejas maksa: 1 eiro.

Dunavas pagasts

04.08. plkst. 12.00 no Raiņa muzeja “Tadenava” notiks velobrauciens pa biedrības Ūdenszīmes izstrādāto velomaršrutu “Raiņa pirmais ceļojums” Jēkabpils novada Dunavas un Rubeņu pagastos. Kopumā velomaršruts ir 28 km garš un to ir iespējams izbraukt aptuveni četrās stundās. Pieteikšanās līdz 2. augustam.

08.08. plkst. 10.00 – 09.08 plkst. 15.00. Raiņa muzejā “Tadenava” Sēlijas novadu jauniešu apmācības “Līderis ārpus robežām” (jauniešiem 13 – 25 gadi) no Jēkabpils, Ilūkstes, Krustpils, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes, Salas novadiem (no katra novada 5 jaunieši). Pieteikšanās apmācībām pie novadu jaunatnes lietu speciālistiem.

10.08. plkst. 22.00 “Lielā Lauriņa balle Dunavā”.  Spēlē: jauniešu grupa no Jēkabpils “Viegla elpa” (Ardis, Ieva, Ilze).

17.08. plkst. 22.00 Dunavā Jēkabpils novada atklātais Nakts turnīrs pludmales volejbolā, strītbolā un florbolā! Komandu sastāvs: pludmales volejbolā 2:2, strītbolā (vīriešu komandā) 3:3 (+2), florbolā (vīriešu komandām) 3:3 (+1). Pieteikšanās – līdz sacensību dienas plkst. 21.45. Par atbilstošu atmosfēru pasākumā gādās DJ Ainārs. Pasākums bez maksas.

Kalna pagasts

18.08. plkst. 12.00 Kalna pagasta doktorātā pasākums  “Dvēseļu putenis-stāsts par cīņām uz brīvību”. Tikšanās ar filmas “Dvēseļu putenis” radošo komandu.

Leimaņu pagasts

11.08. Latvju zīmju parkā Leimaņos  aktivitāšu vakars un koncerts “Latvju zīmes rotājas”.
Plkst. 15.00 – 18.00
– Leimaņos, parka teritorijā darbosies dažādas biedrības, amatnieki, mājražotāji un piedāvās arī iegādāties savu produkciju,
– darbosies rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupa “Senzeme” (rotas, apģērbi, senie ieroči, šaušana ar loku),
– Jurijs Abramenko (lelles un butaforijas),
– burbuļu darbnīca,
– izjādes ar zirgiem un jāšanas sporta paraugdemonstrējumi.
Plkst. 18.00
– deju un folkloras uzvedums “Latvju zīmes rotājas”
( piedalās novada tautas deju kolektīvi, folkloras kopa “Dignōjīši” ),
– Latvju zīmju parka veidotāju godināšana,
– pateicību pasniegšana novada amatierkolektīviem
– Svētku viesi: Alsungas suitu sievas.
Pēc koncerta – Simtgades zaļumballe.
Balles sākums ~ plkst. 21.00.
Balles ievadā – 7 pagastu zaļumbaļļu stāsti. Pēc tam – svētku danči. Ballē spēlēs “Dignājas kapella”.
Darbosies bufete.
22.08. Mežgalē (pie kultūras namā) Aktīvā senioru diena! Plkst. 10.00 Dažādas sportiskas aktivitātes sadarbībā ar fizioterapeitu. Kopā nūjosim, vingrosim, kā arī notiks sacensības individuāli un komandu disciplīnās. Plkst. 12.30 kopīga tēja un uzkodas, kā arī jautra pasēdēšana kopā. Pasākums bez maksas. Pieteikties pie pagasta kultūras darbinieka līdz 20. augustam.
23.08. Leimaņu bibliotēka organizē Bērnu žūrijas dalībniekiem ekskursiju uz Viesīti. Sīkāka informācija  pa tālr. 29822591.

Rubenes pagasts

10.08. plkst. 19 00. jau piekto gadu Zvaigžņotie Dārza svētki Kaldabruņā. Priekšlasījuma tēma „Mēness un monēta”. Mājas kūku degustācija un konkurss. Mūziku spēlēs Harijs Zdanovskis un Viesītes pūtēju orķestris. Filmu demonstrācija uz lielā ekrāna, gaismas lukturīšu peldējums Kaldabruņas dīķī. Dāmām ierašanās garās kleitās un cepuēs (kungiem kleitas nav obligātas).

19.08. un 20.08. plkst. 10.00 Rubeņu ciemā ikviens tiek aicināts uz pienotavas apgleznošanu, blakus ūdenskrātuvei. Aicināti visi interesenti un izpalīdzīgu roku īpašnieki, kuriem ir vēlme palīdzēt īstenot pienotavas apgleznošanas ideju.

25.08. plkst.14.00 Slates skolā projekta ,,Slate cauri gadu desmitiem” noslēguma pasākums. Tiks atklāta Slates skolas piemiņas plāksne un novadpētniecības istaba ,,Uz neseno pagātni”; notiks tikšanās ar sadarbības partneriem no Vācijas Slates, stādīts ozols. Uzstāsies jauktais vokālais ansamblis “Āre”. Pēc tam sarunas neformālā gaisotnē. Omulībai līdzi var ņemt groziņu un atmiņas (arī foto) par Slatē pavadīto laiku. Sīkāka inf. pa tel. 22346995, 26889057.

Zasas pagasts

25.08. no plkst. 10.00 Zasā Jēkabpils novada atklātais volejbola turnīrs. Plkst. 11.00 mācīsimies nūjot, sadarbībā ar fizioterapeitu. Plkst. 12.00 Nūjošanas festivāls. Pasākums bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

31.08. plkst. 22.00 Zasas kultūras namā Vasaras noslēguma balle. Spēlē grupa “Galaktika”.

Izstādes:

10.08. – 30.08. Leimaņu Tautas namā skatāma Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Daugavas sarunas ar ziediem”.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv