PAZIŅOJUMS PAR KANDIDĀTU PIETEIKŠANOS UZ IECIRKŅU VĒLĒŠANU KOMISIJĀM JĒKABPILS NOVADĀ SAEIMAS VĒLĒŠANĀM 2018.

Download PDF

Jēkabpils novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 2018.gada 23.jūlija sēdi nr.2, no 2018. gada 25. jūlija līdz 2018. gada 17. augustam nosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbam 13.Saeimas vēlēšanās, kas notiks 2018. gada 06.oktobrī.

 Jēkabpils novadā vēlēšanu iecirkņi:

Nr.497- Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts ( septiņi locekļi)

Nr.498- Dignājas pamatskola,,Dignāja, Dignājas pagasts ( septiņi locekļi)

Nr.499- Dunavas pamatskola, Dunavas pagasts ( septiņi locekļi)

Nr.502- “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts ( septiņi locekļi

Nr.505- “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts ( septiņi locekļi)

Nr.508- “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts ( septiņi locekļi)

Nr.517- Zasas kultūras nams, Zasa, Zasas pag. ( septiņi locekļi)

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi,  Saeimas vēlēšanu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju,

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem ( turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, vai Jēkabpils novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumus lūdzu personīgi nogādāt pagastu pārvaldēs vai novada administrācijā, kur tie tiks reģistrēti.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas  www.cvk.lv  sadaļā 13.Saeimas vēlēšanas –

Darbs vēlēšanu iecirknī: https://www.cvk.lv/pub/public/32092.html

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums  Pdf (464.31 KB) ,  Word (52.00 KB)

Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sarmīte Vanaga

Tālr. 29173028

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv