Dziesmu un Deju svētku nedēļa Rīgā

Download PDF

No 1. jūlija līdz 9. jūlijam Rīgā aizvadīti XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki.

Jēkabpils apriņķa tautas mākslas kolektīvi, kā parasti, arī šogad dzīvoja kopā, un visas organizatoriskās lietas tika kārtotas un risinātas kopā. Dzīvesvieta nedēļas garumā bija Rīgas 93. vidusskola Sesku ielā 72, ļoti izdevīgā vietā dalībniekiem, jo turpat 3 pieturu attālumā jau bija Daugavas stadions. Koriem koncertu norises vieta – Mežaparks – nedaudz tālāk.

Gatavošanās svētkiem un spraigs darbs bija jūtams visu gadu, taču īpaši pēdējās nedēļas pirms Dziesmu svētkiem, jo nāca jauna informācija, izmaiņas, precizējumi. Kopā darbojās pieci novadi, no katra novada – savs Dziesmu svētku koordinators: Aiga Andrušķeviča (Aknīstes novads), Inta Tomāne (Jēkabpils novads), Dace Braune (Krustpils novads), Maija Bataraga-Vilka (Salas novads) un Raisa Vasiļjeva (Viesītes novads). Vadības komandu veidoja kopā ar darba grupu, kurā strādāja 8 cilvēki: Aija Rancova, Evija Paslauska, Kristina Zvirbule, Aina Guoģe, Jānis Pučinskis, Jānis Andrijausks, Sandris Ziemelis, Ruta Šķipare, kā arī šoferis Alvis Indriksons. Izveidojās laba sadarbība gan ar kolektīviem un to vadītājiem, gan skolas personālu un ēdinātājiem. Ēdināšana, vadoties no mēģinājumu grafika, tika organizēta divās vietās: Norises vietā (Daugavas stadions, Mežaparks, Kaļķu vārti) un skolā. Tā kā tika piedāvāta vienota ēdienkarte, katrai dienai šajā gadījumā viss bija atkarīgs no ēdināšanas firmas. Finansējums 8,00 eiro dalībniekam dienā no valsts budžeta + 2,00 eiro no pašvaldības budžeta.
Paldies visiem, kas veica savus pienākumus, lai dalībnieki justos apmierināti, droši un atpūtušies! Paldies par uzņemšanu, izmitināšanu un pretimnākšanu dažādās situācijās Rīgas 93. vidusskolas direktorei Gunitai Kļaviņai, saimniecības daļas vadītājam Arnim Ķauķim! Paldies arī ēdināšanas firmai “Kolibri” par garšīgo ēdienu, pacietību un pretimnākšanu, jo diena sākās agri un beidzās naktī, arī pēc pusnakts! Paldies novadu pašvaldībām par finansiālo atbalstu un uzmundrinošiem vārdiem!
Koncerti
Pēc vējainās svētdienas gājiena un brīnišķīgā koncerta Skonto stadionā, sākās nedēļa ar mēģinājumiem Daugavas stadionā. Trīs dienas dejotāji no rīta līdz vēlam vakaram mēģinājumos centās izdejot autoru iecerētos deju rakstus, tā izstāstot mūsu zemes likteņstāstu. Pateicoties vēsajam laikam, šoreiz mazāk bija veselības problēmu, taču noberztas kājas un sagurums bija jūtams. Pēc mēģinājumiem sākās koncertu dienas. Deju koncertuzvedums “Māras zeme” notika vakarā un beidzās pēc pusnakts. Sajūtas bija pacilājošas, it īpaši noslēgumā, kad tu un tavi dejotāji ir laukumā kopā ar vēl 18’000 dejotājiem un izdejo finālu.
Daugavas stadionā no Jēkabpils novada dejoja 5 kolektīvi dažādās deju grupās : E grupa – VPDK “Deldze” (vad. D.Geidāne), VPDK “Rasa” (vad. I.Tomāne), C grupa – JDK “Landi” (vad. D.Geidāne), JDK “Laude” (vad. S.Vaitķeviča), D grupa – VPDK “Solis” (vad. D.Geidāne).
To sajust un būt kopā ir lepnums un prieks. Lepnums par savu tautu, par tautas tradīciju, ko sauc par Dziesmu svētkiem, kas ir nepārtraukts radošā darba process. Šogad, kad svētki veltīti Latvijas simtgadei, arī simtgades birojs piedāvāja ieskatu kultūras aktivitātēs- mēs redzējām sevi kartē, savu novadu, kur iezīmēts punkts Leimaņi- simtgades Zaļumballe Leimaņos 11. augustā, Latvju zīmju parkā. Tas man likās mīļi un saistoši šajos svētkos, ka tiekam pamanīti.
Pateicoties mūsu diriģentei Santa Kasparsonei, kura Latvijas Radio 2 ir populāra ar savām dziesmām, jauktais koris “Putni” tika uzaicināts dziedāt radio studijā pie Brīvības pieminekļa 4. jūlijā. Novada cilvēki bija ēterā veselu pusstundu, dziedot un daloties savos stāstījumos. Pēc tam koriem sekoja mēģinājumu dienas un noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”. Uz iespaidīgo svētku noslēgumu Jēkabpils novada pašvaldība bija uzaicinājusi arī savus sadarbības partnerus no Lietuvas un Baltkrievijas.
7. jūlijs bija folkloras diena. Folkloras kopas “Kāre” (vad. I.Krasevska) un “Dignojīši” (vad. A.Bikauniece) uzstājās Vērmaņdārzā kopā ar citām kopām no Latvijas, dziesmās, rotaļās un stāstījumos cildinot savu novadu un Sēliju.
Galeriju ar fotogrāfijām no svētkiem var skatīt šeit >>
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja-koordinatore
Foto: folkloras kopas “Dignōjīši” Facebook lapa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv