Atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā”

Download PDF

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas  “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros ir atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā”.

Projekta mērķis ir ģimeņu iniciatīvu telpas izveide un aprīkošana Jēkabpils novada Dignājas pagasta Vandānu ciematā, kā arī ģimenes saliedēšanas aktivitāšu organizēšana.

Projekta ietvaros tiks organizētas sekojošas aktivitātes:

  • Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novada Dignājas pagasta, Vandānu ciematā;
  • Izglītojošs, aktīvās atpūtas un piedzīvojumu pasākums ģimenēm “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu” organizēšana.

Projekts īstenots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Projekta kopējās izmaksas ir 18382,53 eiro, pašvaldības  līdzfinansējums ir  EUR 4780,00. Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2018 līdz 15.11.2018.

Projekta sadarbības partneri ir vietējās biedrības ,“Cirkuži”  un “Eko Selonia” , kuras tiks iesaistītas daudzveidīgu aktivitāšu īstenošanā, izveidotajā infrastruktūrā, kā arī aktīvu un sportisku aktivitāšu īstenošanā  ģimeņu pasākuma “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu” ietvaros.

1.septembrī visi interesenti tiks aicināti uz projekta noslēguma pasākumu “Ekspedīciju pa Jēkabpils novadu” un  jaunizveidoto telpu atklāšanas pasākumu.

Pasākuma ģimenēm “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu” mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību un vietējās dzīvesvides  un tās radīto iespēju izzināšanu. Ekspedīcija būs izglītojošs, aktīvās atpūtas un piedzīvojumu pasākums, kura ietvaros ģimenes, kā arī ikviens interesents būs aicināts, apceļot novadu un apmeklēt biedrības, muzejus, iestādes, kultūrvēsturiskos objektus, krāt punktus un  izpildīt uzdevumus, kas būs vērsti uz ģimenes vērtību apzināšanos (komandas darbs, prasmju nodošana, uzticība u.c.).

Sākot ar septembri telpa būs atvērta vietējo iedzīvotāju iniciatīvām un saturīga bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.

projeks

Projekta vadītāja
Jurgita Bareika

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv