Lapenes atklāšana “Mežvijās”

Download PDF

2018. gada 9. jūnijā Jēkabpils novada Mežgales ciematā norisinājās skaists notikums – svinīgi tika atklāta lapene, kura tika izbūvēta projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2203-000005 “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pagastā” ietvaros.

Saulainajā atklāšanas pasākumā piedalījās Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņs, kurš “Mežviju” iemītniekiem teica svinīgu uzrunu par šī projekta tapšanu. Ciemos, radot jautru noskaņojumu, bija atbraukusi Krustpils novada Atašienes folkroras kopa Vīraksne – (vadītāja Anita Gavare). Pasākumā piedalījās humānās palīdzības organizatori no Vācijas – Hardijs Kortmans, Tomass Bīlers, Johans Gocs un Svens Cāns. Ciemiņi uzrunā teica: “Prieks redzēt, ka sakoptības līmenis ap Mežvijām aug un tiek domāts par vecajiem ļaudīm. Novēlam, lai bērni pārņemtu senču tradīcijas un mīlētu savu dzimteni”. Jāpiebilst, ka Jēkabpils novadam ir draudzīgas attiecības ar šiem labdariem, un katru gadu Jēkabpils novads saņemt humānās palīdzības kravu, kuru izdala katram novada pagastam. Šajā pasākumā svinīgi tika pasniegts elektrokardiogrāfs ģimenes ārstes Baibas Bērziņas praksei – “Mežviju” iemītnieku veselības pārbaudes vajadzībām. Lapenes celtniecība, laukuma labiekārtošana un apzaļumošana tika veikta vēlā rudenī, kad bija drēgni un lietaini laika apstākļi. Lapene ir aprīkota ar dārza kamīnu, soliņiem, galdiņiem un dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Šī ir lieliska vieta, kur tikties “Mežviju” iemītniekiem ar saviem tuviniekiem, draugiem, kā arī visiem Mežgales ciema iedzīvotājiem svinēt svētkus. Savukārt, 21. jūnijā – Vasaras Saulgriežos, kad ir visgarākā diena un visīsākā nakts – “Mežviju” iemītnieki kopā ar ciemata iedzīvotājiem skatījās teātra uzvedumu. Jau otro gadu mēs Vasaras Saulgriežus ielīgojam Mežgalē. Ciemos bija atbraukuši Zasas kultūras nama amatierteātris ar E. Vulfa lugu “Līnis murdā”. Galvenajā lomā – Inga Martinova, Ilona Aleksejeva, Aivars Aleksejevs, Airisa Ģeidāne, Evita Rubina, Jānis Dimparāns, Guntis Porietis, Inga Gutberga, Ilzīte Poriete. Režisore – Solvita Audzīte. Pēc teātra sekoja Jāņu un Līgu aplīgošana, Jāņu dziesmu dziedāšana. Vēlāk devāmies uz lapeni, kur bija sarūpēts cienasts, ugunskura iedegšana un līgošana līdz vēlai stundai.

Paldies, par kopā būšanu! Paldies visiem, kuri veltīja savu brīvo laiku šī pasākumu tapšanā!
Sociālais darbinieks Leimaņu pagastā – SAN “Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis
Autora foto
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv