No 1. jūlija Latvijā tiks ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi

Download PDF

No 1. jūlija Latvijā tiks ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi – krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (t.sk. zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā, un specializētās audžuģimenes bērniem ar invaliditāti, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Abas specializācijas vienlaikus iegūt nevarēs.

Šādām ģimenēm, kā arī esošajām audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem atbalstu sniegs speciāli jaunveidojami atbalsta centri. Tie būs komersanta, biedrības vai nodibinājuma izveidotas institūcijas, kas piesaistīs jaunas audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes un adoptētājus, nodrošinās apmācības un psihosociālā atbalsta šīm grupām, nodrošinās audžuģimenes psiholoģisko izpēti, kā arī atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu specializētajām audžuģimenēm un veiks citus atbalsta pasākumus.

To visu paredz otrdien, 26. jūnijā, valdības pieņemtie Ministru kabineta “Audžuģimenes noteikumi” un “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”.

“Mēs nevaram likt bērniem gaidīt. Institucionālajā aprūpē esošajiem bērniem svarīgi nodrošināt augšanu ģimeniskā vidē pēc iespējas ātrāk. Ir jāveicina uzņemošo ģimeņu skaita pieaugums un to sagatavošana darbam ar bērniem gan krīzes situācijās, gan bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ja nepieciešams, esam gatavi šos noteikumus papildināt, uzlabot. Bet ir svarīgi reformu virzīt uz priekšu,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

“Audžuģimenes noteikumu” projekts cita starpā nosaka audžuģimenes un specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanas un izbeigšanas kārtību, kārtību, kādā bērnu ievieto audžuģimenē un specializētā audžuģimenē vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, bērna un audžuģimenes, tai skaitā specializētās audžuģimenes tiesiskās attiecības un savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimenes un specializētās audžuģimenes sadarbības kārtību ar atbalsta centru un bāriņtiesu.

Savukārt, lai nodrošinātu jaunveidojamo atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu un pārraudzību, Labklājības ministrija ar tiem slēgs līgumus, kuros iekļaus pakalpojuma pārraudzības un informācijas aprites kārtību, finanšu un statistikas pārskatu iesniegšanas nosacījumus, kā arī citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus.

Specializētām audžuģimenēm plānots lielāks atalgojums nekā pārējām audžuģimenēm. Šogad atlīdzība būs no 430 līdz 860 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bērziņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, ieva.berzina@lm.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv