In memoriam

Download PDF

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Pirms vasaras krāšņākās uzziedēšanas mirkļa, pirms Jāņu dienas no mums atvadījās Ludmila Bērziņa (06.10.1951. – 21.06.2018.) – vienmēr pozitīvi domājoša personība, īsta sava darba entuziaste, kultūras vērtību popularizētāja, sabiedrības dvēsele, māte un vecmāmiņa, daudziem tik tuvs un mīļš cilvēks…

Ludmila pabeidza vidusskolu ar zelta medaļu, turpināja mācības Kultūras skolā un Ļeņingradas Kultūras institūtā, kur tika iegūta kvalifikācija – horeogrāfe.

Jau no 1971. gada L.Bērziņas darba pieredze bija saistīta ar organizatorisko un administratīvo darbu kultūras nozarē. Viņa strādāja par deju kolektīva vadītāju, agrofirmas “Daugava” kultūras nama direktora vietnieci, Jēkabpils rajona kultūras nodaļas vadītāju, Jēkabpils rajona padomes kultūras darba koordinatori, kā arī darbojās kā Kultūras ministrijas Jēkabpils rajona kultūras eksperts.

No 2009.gada Ludmila Bērziņa veica Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes galvenās speciālistes kultūras un interešu izglītības jautājumos pienākumus.

Viņa koordinēja un vadīja vairākus starptautiskus un republikas mēroga pasākumus. Pēc Ludmilas Bērziņas iniciatīvas tika nodibināta Gada balva kultūrā un sekmīgi realizēti dažādi kultūras projektu konkursi.

Viņa jēgpilni un mērķtiecīgi organizēja kultūras darbinieku tālākizglītības procesu.

Ludmilai piemita prasme saglabāt, pilnveidot un turpināt kultūras tradīcijas, balstoties uz novada specifisko kultūrvidi, tautas mākslas pēctecību un pārmantojamības nodrošināšanu.

Savas dzīves laikā par veikumu kultūras jomas attīstībā L. Bērziņa tika apbalvota ar Jēkabpils pilsētas un rajona Goda rakstiem, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstiem, Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu par nesavtīgu, nozīmīgu un radošu ieguldījumu tradicionālās kultūras popularizēšanā un saglabāšanā.

Savstarpējā saskaņā un mīlestībā kopā ar dzīvesbiedru Jāni Bērziņu tika izaudzināts un izskolots dēls Uldis un meita Baiba, vecmāmiņas mīlestību un atbalstu saņēmuši arī mazbērni.

Jūnija beigās mūzika, deja un dziesma šogad izvīsies svētku līkločos, taču ļoti pietrūks Tevis, Ludmila, jo Tu bija atbildīgā par novada kolektīvu veiksmīgu dalību vairākos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Nosmaržos liepas ar medaini siltiem jūnija ziediem….

Mums prātā un sirdī Ludmila paliks kā sirsnīga, iejūtīga, saprotoša kolēģe.

Mums ļoti pietrūkst viņas gaišā smaida un mierīgā optimisma.

Mums pietrūkst viņas skanīgi teiktā: “Labrīt!”

Atvadīšanās no Ludmilas Bērziņas notiks trešdien, 27. jūnijā, plkst.13.00 Kūku pagasta “Rudzīšu Ancānu” mājās.

Pēdējā gaitā viņa tiks pavadīta uz Kūku pagasta Pupenu kapiem.

Skumju brīdī izsakām līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam kopā ar Ludmilas Bērziņas ģimeni, piederīgajiem, draugiem –

Jēkabpils novada pašvaldība un novadu kultūras darbinieki

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv