Realizējot LEADER projektu , izveidots jauns galdniecības pakalpojums Dignājas pagastā

Download PDF

Jūnija mēnesī ir pabeigta projekta “Instrumentu iegāde galdniecībai” ieviešana, iegādāti galdniecības instrumenti un uzsākta galdniecības pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Dignājas pagastā. Projekta mērķis bija izveidot jaunu galdniecības pakalpojumu Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā.

Projekts “Instrumentu iegāde galdniecībai”, Nr. 17-05-AL24-A019.2101-000015, tika realizēts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva”.

Projekta īstenotājs saimnieciskās darbības veicējs – Ingus Stūrmanis sniedz galdniecības un namdara pakalpojumus novada iedzīvotājiem, pašvaldībai un visiem interesentiem. Kontaktinformācija – telefons 27141631, i.sturmanis@inbox.lv

Projekta kopējās izmaksas ir 2556,72 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 1789,71 EUR un privātais finansējums 767,01 EUR.

I.Stūrmane

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv