Pašvaldība uzsākusi Zemgales kultūras programmas atbalstīto projektu realizāciju

Download PDF

Zemgales Plānošanas reģiona Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās “Zemgales kultūras programmas – 2018” projektu konkursa ietvaros Jēkabpils novada pašvaldībai ir atbalstīti 4 projektu pieteikumi kultūras, jaunatnes un amatniecības nozaru attīstībai novadā.

“Zemgales kultūras programmas – 2018” projektu atbalstam kopumā tika plānoti 120 000,00 EUR. Pavisam konkursā tika iesniegti 80 projekti, no kuriem atbalstīti tika 60. Jēkabpils novada pašvaldība finansiālu atbalstītu guva sekojošiem projektiem:

“Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”, līg. Nr. 18/1-14.2/K58, kura mērķis – saglabāt sēļu lokālo savdabību un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitāti, tādējādi veicinot kultūras daudzveidības saglabāšanu Zemgalē. Projekta ietvaros paredzētas amatnieku darbnīcas, jauniešu dienas nometne Dignājas skolā, Dignājā, ceļojošā izstāde “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā” un seno rotu izstāde. Kopējās projekta izmaksas ir 3376,00 EUR, no kurām 2000,00 EUR ir VKKF finansējums un 1376,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekta vadītāja – amatniecības centra “Rūme” koordinatore Daina Alužāne.

“Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē”, līg. Nr. 18/1-14.2/K60, kura mērķis – inovatīvā veidā popularizēt novada nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, izveidojot interaktīvu Jēkabpils novada ievērojamāko personību virtuālo vēstījumu par godu Latvijas simtgadei lokālās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanai. Projekta ietvaros plānots sagatavot Latvijas simtgadei veltītu interaktīvu 360 grādu virtuālo materiālu par Jēkabpils novada nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un ievērojamākiem cilvēkiem un organizēt pasākumu “Jēkabpils novada ievērojamākie iedzīvotāji tiekas Raiņa dzimtenē – Tadenavā”. Kopējās projekta izmaksas ir 2800,00 EUR, no kurām 1000,00 EUR ir VKKF finansējums un 1800,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekta vadītāja – jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika.

“Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību”, līg. Nr. 18/1-14.2/K57, kura mērķis – popularizēt un saglabāt Aleksandra Grīna literāro mantojumu, veicināt nacionālās identitātes veidošanos un iedzīvotāju izglītošanu par vēsturiski svarīgiem notikumiem ceļā uz Latvijas valsts neatkarību. Projekta ietvaros tiks organizēts Aleksandra Grīna piemiņas pasākums “Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību” – tikšanās ar filmas “Dvēseļu putenis” komandu un koncerts Aleksandra Grīna piemiņas vietā Jēkabpils novadā. Kopējās projekta izmaksas ir 858,80 EUR, no kurām 500,00 EUR ir VKKF finansējums un 358,80 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekta vadītāja – Kalna kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece.

“Slate cauri gadu desmitiem”, līg. Nr. 18/1-14.2/K59, kura mērķis – iesaistot vietējo sabiedrību, nodrošināt Slates vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes liecību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, īpaši izceļot Slates skolas vairāk kā 135 gadus ilgušo ietekmi un nozīmi vietējās kopienas dzīvē. Projekta ietvaros tiks veikta vēsturisko materiālu un informācijas apkopošana par Slates ciema tradīcijām, cilvēkiem un skolu, divu ekspozīciju izveidošana, plāksnes Slates skolai izgatavošana un uzstādīšana un noslēguma pasākuma organizēšana. Kopējās projekta izmaksas ir 1105,00 EUR, no kurām 300,00 EUR ir VKKF finansējums un 805,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekta vadītāja – Slates bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte.

Šobrīd ir uzsāktas pirmās aktivitātes projekta “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā” ietvarostika organizēta 1. podniecības darbnīcas nodarbība (skat. Foto) – teorētiskais darbs pie vēlā dzelzs laikmeta podniecības formu, izgatavošanas tehnikas un rotāšanas paņēmienu izpētes. Par turpmākajām aktivitātēm projektu īstenošanas gaitā informēs projektu vadītāji.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Foto: Daina Alužāne

Pievienots: 20.06.2018

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv